Produktivitet med coated papir/prioritering af glans

Du kan angive, om produktivitet eller glanskvalitet skal have prioritet, når du kopierer eller printer på coated papir.
VIGTIGT
[Prior. af Produktivitet/Glans for Coated] vises kun, når disse indstillinger er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom [Prior. af Produktivitet/Glans for Coated] vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
BEMÆRK!
Denne indstilling er deaktiveret, afhængigt af basisvægten for det anvendte coatede papir.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Printindstillinger].
3.
Tryk på [Prior. af Produktivitet/Glans for Coated].
4.
Vælg [Prioriteret produktivitet], [Prioritering af glans] eller [Standard] → tryk på [OK].
Detaljer for hver enkelt valgmulighed bliver vist nedenfor.
[Prioriteret produktivitet]:
Denne status prioriterer produktivitet, når du kopierer eller printer på coated papir (1-sidet coated papir, 2-sidet coated papir, matte coated papir) 1 til 4. Printhastigheden forøges, men glanskvaliteten kan blive påvirket negativt.
[Prioritering af glans]:
Denne status prioriterer glanskvalitet, når du kopierer eller printer på coated papir (1-sidet coated papir, 2-sidet coated papir, matte coated papir) 1 til 3. Glanskvaliteten forøges, men printhastigheden kan blive påvirket negativt.
[Standard]:
Denne status er standardindstillingen og muliggør en stabil billedkvalitet uden at formindske printhastigheden.
52SK-08U