Prioriteret produktivitet for Kraftigt 5 til 8-papir

Du kan angive, om produktiviteten skal have prioritet eller ej ved kopiering eller print på Kraftigt 5 til 8-papir.
VIGTIGT
[Produktivitetsprioritet Kraftigt 5/Kraftigt 6] vises kun, når disse indstillinger er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom [Produktivitetsprioritet Kraftigt 5/Kraftigt 6] vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Printindstillinger].
3.
Tryk på [Prioritet af produktivitet for Kraftigt 5 til 8].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Tryk på [Fra], hvis du ikke vil indstille prioritet til en given produktivitet.
BEMÆRK!
Når [Prioritet af produktivitet for Kraftigt 5 til 8] er indstillet til 'Til', forøges printhastigheden, men farve-/glans-/fikseringskvaliteten kan blive påvirket negativt.
52SK-08S