Output af rapporter med 2-sidet print

Du kan angive 2-sidet print, når du printer rapporter som afsendelsesrapporter og kommunikationsaktivitetsrapporter.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Printindstillinger].
3.
Tryk på [2-sidet print] → [Stand.indstillng. f. lever.rapp.].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil anvende 2-sidet printning.
52SK-08X