Valg af printprioritet

Et job, der er indstillet med en højere prioritet, kan indstilles til print, når det job, der aktuelt behandles, er færdigt.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Printindstillinger].
3.
Tryk på [Printprioritering].
4.
Vælg printningsprioriteten → tryk på [OK].
Vælg [1] for den funktion, som du vil give den højeste prioritet.
<Kopi> vises kun, hvis Duplex Color Image Reader Unit-M er monteret.
<Andet> bruges til at indstille prioriteten for printning af rapporter.
PDL-print fra MEAP-programmer omfattes af <Printer>.
BEMÆRK!
Hvis der er valgt samme prioritet for flere funktioner, vil print begynde i den rækkefølge, de bestilles.

BEMÆRK!
Prioriteret printjob bliver ikke udført, før det aktuelle job er afsluttet. Hvis det igangværende job derimod sættes på pause, vil print af et job fra en højt prioriteret funktion begynde, dog afhængig af de valgte indstillinger.
52SK-08R