Automatisk aktivering af fjernscanningsfunktionen

Du kan indstille automatisk aktivering af fjernscannerfunktionen, når du trykker på [Scanner] på skærmbilledet med hovedmenuen.
Denne status kan indstilles, når scanningsfunktionen er tilgængelig. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende scanningsfunktionen, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Scanningsindstillinger].
3.
Tryk på [Auto-online].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke ønsker, at maskinen automatisk går offline.
VIGTIGT
Hvis fjernscanningsfunktionen er aktiveret, er scanning ikke mulig med [Kopi] eller [Scan og gem].
52SK-09E