Indstilling af gamma-værdien for fjernscanninger

Du kan indstille den gammaværdi, der skal anvendes ved scanning af farvedokumenter til din computer, med funktionen Netværksscanning. Vælg den gammaværdi, som passer bedst til din computers indstillinger, så du kan få printet dokumentet fra din computer med optimal tæthed.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Scanningsindstillinger].
3.
Tryk på [Fjerngammaværdi].
4.
Vælg en værdi → tryk på [OK].

BEMÆRK!
For flere informationer om funktionen Netværksscanning skal du se "Scanner."
52SK-09C