Ændring/initialisering af standardindstillingerne for kopifunktionen

Du kan ændre/initialisere standardindstillingerne for [Kopi].
Denne status kan indstilles, når kopifunktionen er tilgængelig. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende kopifunktionen, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."

Ændring af standardindstillingerne for kopifunktionen

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Kopi] → [Skift standardindstillinger].
3.
Tryk på [Registrér].
De aktuelle kopiindstillinger indstilles som standardindstillingerne.
4.
Tryk på [Ja].

Initialisering af standardindstillingerne for kopifunktionen

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Kopi] → [Skift standardindstillinger].
3.
Tryk på [Initialisér].
4.
Tryk på [Ja].
52SK-0A6