Redigering af videresendelsesvalg

Du kan kontrollere eller ændre de gemte videresendelsesvalg.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Modtag/videresend] → [Alm. Indstillinger].
3.
Tryk på [Videresendelsesvalg].
Kontrol/ændring af videresendelsesvalg:
Videresendelse af modtagne filer:
Sletning af videresendelsesvalg:
Kontrol/ændring af videresendelsesvalg:
Vælg de viderestillingsindstillinger, du vil tjekke eller ændre → tryk på [Detaljer/Redigér].
Tjek eller skift indstillingerne efter ønske → tryk på [OK].
BEMÆRK!
For flere detaljer om videresendelsesindstillinger kan du se "Lagring af videresendelsesvalg."
Videresendelse af modtagne filer:
Vælg videresendelsesindstillingerne → tryk på [Godkend/Afvis].
Detaljer for hvert element er vist herunder:
[Til]:
Modtagede filer, der svarer til videresendelsesbetingelserne, videresendes til den angivne modtager.
[Fra]:
Modtagede filer videresendes ikke til den angivne modtager, selvom de svarer til viderestillingsbetingelserne.
Tryk på [Godkend/Afvis] igen for at annullere denne indstilling.
Sletning af videresendelsesvalg:
Vælg de videresendelsesindstillinger, du vil slette → tryk på [Slet] → [Ja].
4.
Tryk på [Luk].
52SK-0EU