Registrering/redigering/sletning af knapper med favoritindstillinger

Du kan registrere op til 18 kombinationer af favoritsendeindstillinger. Du kan også give dem navne og tilføje praktiske kommentarer. Denne funktion er nyttig til lagring af ofte anvendte sendeindstillinger.
1.
Tryk på .
For at registrere/redigere knapper med favoritindstillinger skal du på forhånd angive Send-indstillingerne.
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [Alm. Indstillinger].
Sådan registreres en knap med en favoritindstilling:
Sådan redigeres en knap med en favoritindstilling:
Sådan slettes indstillinger på en favorittast:
Sådan registreres en knap med en favoritindstilling:
Tryk på [Næste] → [Registrér favoritindstillinger].
Vælg en knap ([M1] til [M18]) til at registrere indstillinger → tryk på [Næste].
Hvis Vis kommentar er slået 'Til', bliver de gemte kommentarer vist, når du trykker på en knap på skærmbilledet Scan og send.
Tryk på [Navn] → indtast et navn → tryk på [OK].
Tryk på [Kommentar] → indtast en kommentar → tryk på [OK].
Tryk på [OK].
Sådan redigeres en knap med en favoritindstilling:
Tryk på [Redigér favoritindstillinger].
Vælg den tast, der skal redigeres → tryk på [Omdøb].
BEMÆRK!
Hvis du trykker på [Kontrollér indhold], vises de eksisterende registrerede indstillinger.
Tryk på [Navn] → indtast et navn → tryk på [OK].
Tryk på [Kommentar] → indtast en kommentar → tryk på [OK].
Tryk på [OK].
BEMÆRK!
For at overskrive registrerede indstillinger skal du trykke på [Registrér favoritindstillinger] → vælg en knap ([M1] til [M18]), der skal overskrives.
Sådan slettes indstillinger på en favorittast:
Tryk på [Redigér favoritindstillinger].
Vælg en knap ([M1] til [M18]), som du vil slette → tryk på [Slet].
VIGTIGT
Bekræft det indhold, der skal slettes.
Tryk på [Ja].
BEMÆRK!
Navnet på knappen er ikke slettet. For at omdøbe en knap: Tryk på [Omdøb].
3.
Tryk på [Luk].

BEMÆRK!
Indstillinger gemt i indstillinger for favoritknapper slettes ikke, heller ikke hvis der slukkes for strømmen.
Hvis en adresse, der indgår i en favorittast, bliver slettet fra adressebogen, bliver den også slettet fra de indstillinger, der er registreret i favorittasten.
Du kan registrere favoritindstillinger på genvejstasterne. (Se "Registrering af genvejstaster.")
52SK-0AK