Senderapport

Med afsendelsesrapporten kan du kontrollere om dokumenterne blev sendt til de rigtige modtagere. Denne rapport kan printes automatisk, når dokumenterne er afsendt. Du kan også indstille maskinen til kun at printe en afsendelsesrapport hvis der opstår en afsendefejl, og justere indstillingerne for afsendelsesrapporten til at printe den første del af dokumentet som en del af rapporten for at minde dig om dokumentets indhold.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [Alm. Indstillinger].
3.
Tryk på [Afsenderapport].
4.
Tryk på [Kun ved fejl] eller [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil printe den.
Vælg [Til] eller [Fra] for <Rapport med afsendt billede>
Detaljer for hvert element er vist herunder:
[Til]: En del af det sendte dokument bliver printet i sort/hvid på afsendelsesrapporten.
[Fra]: Indholdet af det sendte dokument bliver ikke printet i Afsendelsesrapporten.
Vælg [Til] eller [Fra] for <Rapport med afsendt farvebillede>
Detaljer for hvert element er vist herunder:
[Til]: Farvedokumenter printes i afsendelsesrapporten.
[Fra]: Indholdet af det sendte dokument bliver ikke printet i Afsendelsesrapporten.
BEMÆRK!
Selvom <Rapport med afsendt billede> er indstillet til 'Til', vil originalen ikke blive printet i følgende tilfælde:
Hvis originalens første side er i farve, og <Rapport med afsendt farvebillede> er indstillet til 'Fra'
Hvis dokumentet blev sendt i statussen Krypteret PDF
5.
Tryk på [OK].

BEMÆRK!
Resultatet af e-mail-, I-fax- og filserveroverførsler printes på afsendelsesrapporten.
Hvis Sæt til ekstern fax er aktiveret, printes resultaterne af faxoverførsler. Endvidere printes en faxafsendelsesrapport med afsendelsesrapporten, hvis [Faxsenderapport] i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering) er indstillet til 'Kun ved fejl' eller 'Til'. (Se "Faxsenderapport/FEJLRAPPORT FOR FAXAFSENDELSE.")
For flere informationer om afsendelsesrapporten/afsendelsesrapporten ved fejl kan du se "AFSENDELSESRAPPORT."
52SK-0AW