Aktuel dato og tid

Det er meget vigtigt at indstille dato og tidspunkt. Den aktuelle dato og klokkeslættet benyttes som standard for funktioner, hvor der skal angives et tidspunkt.
Tidszone:
Verdens tidszoner udtrykkes globalt i forskellen i timer ( op til 12 timer) til GMT ( 0 timer). En tidszone er et område, hvor tidsforskellen er den samme i forhold til GMT.
Sommertid:
I visse lande er tiden i sommerperioden fremskudt. Dette kaldes "sommertid".
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Timer-/energiindstillinger] → [Indstillinger for dato og tid].
3.
Indtast aktuel dato* og klokkeslæt med - (taltaster).
Indtast år, måned og dag med fire cifre som vist på skærmen.
* Den rækkefølge, datoen skrives i, kan variere alt efter land og område.
BEMÆRK!
Hvis du laver en fejl, når du indtaster værdier, skal du trykke på → indtast værdierne igen.
Indstilling af tidszonen:
Brug af sommertid:
Indstilling af tidszonen:
Tryk på dropdown-listen <Tidszone> → vælg tidszonen.
Brug af sommertid:
Tryk på [Startdato] → [Til].
Tryk på dropdown-listerne <Måned> og <Dag> → vælg måneden og dagen.
Tryk på [-] eller [+] for at indstille tiden → tryk på [OK].
Tryk på [Slutdato] → vælg måned, dag og tidspunkt for, hvornår sommertid slutter → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Tidsangivelsen ved Greenwich-observatoriet i England kaldes GMT (Greenwich Mean Time).
Når du angiver sommertid, sætter maskinen automatisk standardtidspunktet én time frem på den angivne dato og det angivne klokkeslæt.
4.
Tryk på [OK].

BEMÆRK!
På skærmbilledet Indstillinger/Registrering kan du også angive automatisk synkronisering af dato og klokkeslæt med en server på et netværk vha. SNTP. (Se "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
52SK-06Y