Angiv modtager

Angiv modtager

Element
Beskrivelse af indstilling
Standard-
indstilling
Kan indstilles i
Remote UI
Tilgængelig levering
af enhedsinformationer
[Adresselister]
Adresseliste 1 til Adresseliste 10, Hurtigkald
-
Ja
Nej
Print liste: Ja, Nej
-
Ja
Nej
[Registrér modtagere]
Registrér ny adresse, Detaljer/Redigér, Slet, Søg efter navn
-
Ja
Ja*1
[Omdøb adresseliste]
Adresseliste 1 til Adresseliste 10
Omdøb
-
Ja
Ja
[Registrér Hurtigkald]
Registrér/Redigér, Slet
-
Ja
Ja*2
[Skift adressebogens standardskærmbillede]
Lokal, LDAP-server, Fjern-
Lokal
Nej
Nej
[PIN til adressebog]
PIN: Maksimalt syv cifre
(NUL)
Ja
Ja
[Administrér adressebogens adgangsnumre]
Til, Fra
Fra
Ja
Ja
[Inkludér password ved eksport af adressebog]
Til, Fra
Fra
Ja
Ja
[Registrér LDAP-server]
Registrér, Detaljer/Redigér, Slet, Print liste
-
Ja
Nej
[Auto-søgning med LDAP-server]
Til, Fra
Til
Nej
Ja
[Registrér/redigér LDAP-søgebetingelser]
Vis navn, Attributnavn
Ja
Nej
[Skift standard-LDAP-søgebetingelser]
Registrér, Initialisér
-
Nej
Nej
[Hent fjernadressebogen]*3
[Hent adressebogen]
Til, Fra
Fra
Ja
Ja
[Fjernadressebogs server-adresse]
IP-adresse eller værtsnavn
-
Ja
Nej
[Timeout for kommunikation]
15 til 120 sek.
30 sek.
Ja
Ja
[Justering af autovalg af afs.linje for fax]
Til, Fra
Til
Ja
Ja
[Gør fjernadressebogen åben]
[Gør adressebogen åben]
Til, Fra
Fra
Ja
Ja
*1
Angiver elementer, der ikke overføres som enhedsinformation: Detaljer/Redigér, Slet, Søg efter navn
*2
Angiver elementer, der ikke overføres som enhedsinformation: Redigér, Slet
*3
Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist hvis det nødvendige tilbehør er monteret og klar til brug.
52SK-05J