Kontrol af status for forbrugsvarer og andre informationer

Du kan kontrollere status for forbrugsstoffer, som f.eks. den resterende mængde af toner og hæfteklammer. Du kan også tjekke sikkerhedskopistatussen for de gemte data.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Toner/Andet].
Sådan kontrolleres toner og andre informationer:
Sådan kontrolleres backupstatus for gemte filer:
Sådan kontrolleres toner og andre informationer:
Tjek den resterende mængde af toner og hæfteklammer, procentdelen af hukommelsesforbrug og mængden af overskudstoner.
BEMÆRK!
Den resterende tonermængde vises i trin på 25 %. Detaljerne for den viste resterende tonermængde er vist herunder.
Resterende tonermængde
Status
Statusmeddelelse
100%
OK
-
50%
Tom (der er buffertoner tilbage.)
**** toner er lav. Udskiftning endnu ikke nødvendig.
25%
Tom (der er kun lidt buffertoner.)
Udskift tonerpatron (****).
0 %
Tom (der er ingen buffertoner tilbage.)
Udskift tonerpatron (****).
Detaljerne for den viste resterende mængde og overskudsmængden for andre forbrugsstoffer er vist herunder.
Display
Resterende hæfteklammer
Resterende mængde hæfteklammer til ryghæftning
Resterende mængde lim
OK
100 % til 26%
Lav
25% til 1%
Tom
0 %
Display
Mængde af overskudstoner
OK
0% til 95%
Næsten fuld
96% til 99%
Fuld
100%
Ej valgt*
-
Display
Hulleaffald
Hulleaffald i hulleenhed
Hæfteaffald
Bogtrimmeaffald
Affald fra lim-indbindingsenhed
OK
0% til 95%
Næsten fuld
96% til 99%
Fuld
100%
Ej valgt*
-
* Overskudsbeholderen, som f.eks. en overskudsbakke, er anbragt forkert. Udskift overskudsbeholderen.
Sådan kontrolleres backupstatus for gemte filer:
Kontroller backupstatus for gemte filer.
BEMÆRK!
Tabellen herunder indikerer backupstatussen.
Display
Status
-
Backup findes.
Behandling
Laver backup af gemte filer.
Anvisninger i indstilling af backup af gemte data findes i "Backing Up Stored Data."
3.
Tryk på [Luk].
52SK-1FU