Bestandsinformatie controleren

U kunt gedetailleerde informatie (bestandsnaam, locatie, datum wijziging enzovoort) over bestanden op geheugenmedia bekijken.
1.
Druk op → [Toegang opgesl. best.] → [Geheugenmedia].
2.
Selecteer de gewenste geheugenmedia → selecteer de directory waarin het bestand dat u wilt controleren, is opgeslagen.
3.
Selecteer het gewenste bestand → druk op [Details] → [OK].
Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, drukt u op [Hernoem bestandnaam].
Voor informatie over de pictogrammen die op het scherm Details worden getoond, raadpleegt u "Pictogrammen voor de verschillende soorten geheugenmedia."
52X3-176