Plaatsen en verwijderen van geheugenmedia

U kunt USB-geheugen gebruiken door het in de USB-poort (aan de voorzijde van de machine) te steken.
Als de USB-apparaatpoort-A en Multimedia Reader/Writer-A zijn aangesloten, kunt u SD-kaarten, geheugensticks, CF-kaarten en Microdrives gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie 'USB-apparaatpoort-A' en "Multimedia Reader/Writer-A."
BELANGRIJK
Zorg dat u de volgende procedure gebruikt om de geheugenmedia van de machine te verwijderen. Als de geheugenmedia op een andere manier wordt verwijderd dan de onderstaande procedure aangeeft, kunnen de geheugenmedia, de machine en de Multimedia Reader/Writer-A worden beschadigd.
Het corresponderende formaat voor de geheugenmedia is uitsluitend FAT32.
Voordat u de geheugenmedia plaatst, dient u te controleren of de geheugenmedia in de juiste richting wijst. Als de geheugenmedia verkeerd wordt geplaatst, kunnen de geheugenmedia, de machine en de Multimedia Reader/Writer-A worden beschadigd.

Plaatsen van geheugenmedia

Als u het USB-geheugen in de USB-poort (aan de voorzijde van de machine) wilt plaatsen:
Plaats het USB-geheugen in de USB-poort (aan de voorzijde van de machine).
Als u de SD-kaart, geheugenstick, CF-kaart, of Microdrive in de Multimedia Reader/Writer-A wilt plaatsen:
Plaats de SD-kaart en de geheugenstick in de SD-/MS-kaarthouder en de CF-kaart en Microdrive in de CF-kaarthouder.
*1 SD-/MD-kaartsleuf
*2 CF-kaartsleuf
Op het touch panel display verschijnt een melding dat de geheugenmedia is geplaatst en de knop om deze te verwijderen.
N.B.
De melding wordt mogelijk niet weergegeven; dit is afhankelijk van de status van de machine of de login service die u gebruikt.

Verwijderen van geheugenmedia

Dit gedeelte beschrijft hoe u de geheugenmedia veilig van de machine kunt verwijderen.
1.
Druk op .
2.
Selecteer de te verwijderen geheugenmedia → druk op [Verwijderen].
3.
Druk op [OK].
Als de melding dat het OK is om het geheugenmedium te verwijderen niet verschijnt, herhaalt u stap 2 en 3.
4.
Verwijder het geheugenmedium uit de USB-poort (aan de voorzijde van de machine).
5.
Druk op [OK].

N.B.
De melding en de knop om deze te verwijderen worden weergegeven als u [Gebruik MEAP-stuurpr. voor USB-invoerapp.] instelt op 'Uit'. (Zie "MEAP-stuurprogramma gebruiken voor externe USB-opslagapparaten.")
52X3-01K