Plaatsen van originelen

Plaats uw originelen op de glasplaat of in de aanvoer - dit is afhankelijk van de afmetingen en het type origineel en de kopieerinstellingen die u wilt gebruiken. Beide zijden van dubbelzijdige originelen kunnen gelijktijdig worden gescand.

Glasplaat

Plaats de originelen op de glasplaat wanneer u ingebonden originelen (zoals boeken en tijdschriften), dikke of dunne originelen en transparanten wilt kopiëren.

Invoerlade

Plaats de originelen in de aanvoer wanneer u meerdere originelen tegelijk wilt kopiëren en druk op . De machine zal de originelen automatisch naar de glasplaat transporteren en ze daar scannen. Dubbelzijdige originelen kunnen automatisch worden omgedraaid en als dubbelzijdige documenten worden gescand.

Documentformaten

Het formaat van het origineel wordt automatisch vastgesteld en het document wordt gescand. Wanneer u faxdocumenten verzendt en het papier bij de andere partij komt niet overeen met het formaat van het gescande document, dan zal de originele afbeelding wellicht iets worden verkleind of in kleinere delen worden verdeeld wanneer het wordt verzonden.
De machine kan niet altijd het formaat van het origineel vaststellen, bijvoorbeeld als het een niet-standaard papierformaat is zoals bij een boek. In zo'n situatie dient u het formaat van het te scannen origineel aan te geven. (Zie "Scanformaten opgeven/registreren" (Scannen en verzenden) en "Scanformaten opgeven/registreren" (Faxen).)

Oriëntatie

U kunt een origineel verticaal of horizontaal plaatsen. Plaats de bovenrand van uw origineel tegen de achterrand van de glasplaat (bij de pijl in de linker bovenhoek) of tegen de achterrand van de aanvoer.
Glasplaat
* Plaats het origineel met tekstzijde omlaag.
Verticale plaatsing
* Plaats het origineel met tekstzijde omlaag.
Horizontale plaatsing
Invoerlade
* Plaats het origineel met tekstzijde omhoog.
Verticale plaatsing
* Plaats het origineel met tekstzijde omhoog.
Horizontale plaatsing

N.B.
De Duplex Color Image Reader Unit-M is een optioneel product.
Als het origineel te veel pagina's telt om in één keer op de aanvoer te plaatsen, gebruik dan de modus Opdrachtsamenstelling op het scherm [Opties]. Zie voor meer informatie het volgende:
Opdrachtsamenstelling voor kopiëren
Opdrachtsamenstelling voor scannen en opslaan
Opdrachtsamenstelling voor scannen en verzenden
Opdrachtsamenstelling voor faxinstellingen
Als de bovenrand van het origineel niet tegen de achterrand van de glasplaat ligt (bij de pijl in de linker bovenhoek), zullen uw originelen wellicht niet goed worden gescand. Dit is afhankelijk van de kopieermodus die u heeft ingesteld.
Originelen met de volgende formaten kunnen of verticaal of horizontaal worden geplaatst. De scansnelheid zal bij horizontaal geplaatste originelen echter iets lager zijn dan bij verticaal geplaatste originelen. Plaats originelen horizontaal wanneer u met een vaste schaalinstelling kopieert, zoals bij het vergroten van een A4 op A3 papier.
Glasplaat: A4 en A5
Aanvoer: A4
Horizontaal geplaatste A4 en A5 originelen worden ook A4R en A5R originelen genoemd.
A3 originelen dienen horizontaal te worden geplaatst.
52X3-018