Opdrachtsamenstelling

Met deze modus kunt u meerdere originelen scannen die niet in één keer kunnen worden geplaatst, door ze in meerdere sets te verdelen. U kunt de documenten zowel in de aanvoer als op de glasplaat plaatsen. Nadat alle batches zijn gescand, worden de originelen als één document gekopieerd.
1.
Druk op → [Kopie].
2.
Druk op [Opties] → [Opdrachtsamenstelling] → [Sluiten].
3.
Druk op .
N.B.
Om het scannen te annuleren, drukt u op [Annuleren] of .
4.
Wanneer het scannen is voltooid, plaatst u uw volgende batch originelen → druk op .
Als u de scaninstellingen voor het volgende origineel wilt wijzigen, drukt u op [Wijzig instel.]. Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, wijzig ze dan voordat u op drukt.
U kunt op [Wijzig instel.] drukken om de volgende instellingen te wijzigen:
Selecteer kleur: Wijzigen van kleur-modi
Zoom perc.: Wijzigen van het basiszoompercentage, Zoom met lengte en X- en Y-assen onafhankelijk van elkaar instellen
2-Zijdig origineel: Dubbelzijdig kopiëren
Densiteit: Densiteit handmatig instellen en Achtergronddensiteit aanpassen
Type origineel: Het origineeltype selecteren
5.
Nadat de laatste batch originelen is gescand, drukt u op [Start kopiëren].

BELANGRIJK
Als u de originelen in de aanvoer plaatst, dient u de originelen uit het uitvoergedeelte voor originelen te verwijderen zodra een deel is gescand.
U kunt alleen die instellingen wijzigen die verschijnen in [Wijzig instel.] wanneer u in de modus Opdrachtsamenstelling bent. U dient de nodige kopieerinstellingen vooraf aan te geven. Als u echter [N op 1] aangeeft met de modus Opdrachtsamenstelling, kunt u de instellingen voor [Densiteit] of [Selecteer kleur] niet wijzigen.
U kunt de volgende instellingen wijzigen of aangeven voordat de volgende batch originelen wordt gescand (met andere woorden, tussen de batches in): het aantal kopieën, 2-Zijdig origineel modus, type origineel en belichting. Als u de modus Beeldcombinatie aangeeft samen met de modus Opdrachtsamenstelling, dan kunt u niet de belichting en het type origineel wijzigen.
N.B.
Als u originelen met verschillende formaten in de aanvoer plaatst, stel dan [Versch. orig. formaten] in. (Zie "Verschillende origineelformaten.")
Wanneer u enkelzijdige en dubbelzijdige originelen wilt kopiëren als dubbelzijdige kopieën, stel dan [1-Zijdig2-Zijdig] in als het eerste origineel enkelzijdig is en stel [2-Zijdig2-Zijdig] in als het eerste origineel dubbelzijdig is. Daarna dient u [2-Zijdig origineel] handmatig in te stellen of te annuleren voor elke batch originelen die u wilt scannen.
52X3-0XE