Initialize All Data/Settings Report

Het Initialize All Data/Settings Report wordt automatisch afgedrukt nadat de gegevens in de machine zijn geïnitialiseerd via de modus Initialiseer alle gegevens/Instellingen. U kunt niet aangeven dat u het rapport niet wilt afdrukken.
Onderstaand worden de items die voor het rapport zijn afgedrukt en een beschrijving van elk item weergegeven.

Serienummer

Hiermee drukt u het serienummer af van de imagePRESS machine die u gebruikt.

Apparaatnaam

Hiermee drukt u de modelnaam af van de imagePRESS machine die u gebruikt.

Overschrijfmethode voor Wismodus

De verwijderde inhoud en de modus voor verwijderen worden afgedrukt.
N.B.
Het Initialize All Data/Settings Report is alleen beschikbaar in het Engels.
Hoewel de opdrachtlogs worden verwijderd wanneer de modus Initialiseer alle gegevens/Instellingen wordt uitgevoerd, wordt het logboek met de melding dat het Initialize All Data/Settings Report is afgedrukt, weergegeven in [Opdrachtlog].
52X3-038