Afdrukken van rapporten

U kunt diverse soorten rapporten afdrukken vanaf de machine, om de instellingen en logs te controleren. Sommige rapporten worden automatisch afgedrukt en andere rapporten worden handmatig afgedrukt. U kunt tevens rapporten alleen automatisch laten afdrukken wanneer er een fout optreedt.
U kunt de volgende typen rapporten afdrukken vanaf de machine.

Tellerrapport

Het tellerrapport bevat het aantal gekopieerde/afgedrukte pagina's en het aantal voltooide verzendopdrachten.

LIJST MET PAGINATELLING

De lijst met tellerstanden bevat de kopieer-, scan- en afdruktellerinformatie voor elke afdeling.

AFDRUKKEN LOGLIJST

De afdrukloglijst bevat de afdrukgeschiedenis.

BESTEMMINGSLIJST LEVERING APP. INFORMATIE

De lijst met bestemmingen voor afleveren van apparaatinformatie bevat informatie over de opgeslagen bestemmingen.

APPARAATINFORMATIE COMMUNICATIELOG

Met dit rapport kunt u de apparaatinformatie op de verzend-, ontvangst en toegangslogs controleren.

VERZONDEN OPDR.LIJST

Dit rapport wordt gebruikt om een lijst van opdrachten te controleren voor of na het verzenden.

TX RAPPORT

Dit rapport wordt gebruikt om te controleren of de documenten goed naar de opgegeven bestemmingen zijn verzonden.

Fax TX rapport/FAX FOUT TX RAPPORT

Dit rapport wordt gebruikt om te controleren of de documenten goed naar de opgegeven bestemmingen zijn verzonden.

FAX MULTI TX RAPPORT

Dit rapport wordt gebruikt om te controleren of documenten met succes naar de opgegeven bestemmingen zijn verzonden wanneer een groepsverzending is uitgevoerd.

RAPPORT COMMUNICATIEBEHEER TX/RX

Met dit rapport kunt u de resultaten van alle verzend- en ontvangstopdrachten controleren.

FAX ACTIVITEITENRAPPORT TX/RX

Met dit rapport kunt u de resultaten van alle verzendopdrachten controleren voor de faxfunctie.

Lijst met doorzendcondities

U kunt de inhoud van de ingestelde doorzendinstellingen afdrukken.

Geregistreerde LDAP-serverlijst

U kunt de instellingen van de opgeslagen LDAP server afdrukken.

ADRESLIJSTEN

Met dit rapport kunt u de inhoud van het adresboek afdrukken en controleren (Adreslijst 1 t/m 10 of snelkiestoetsen) in [Beheerinstellingen] (Instellingen/Registratie).

Opslaan log

U kunt de geschiedenis afdrukken van het opslaan van bestanden.

Lijst met gebruikersgegevens

Hiermee drukt u de registratiegegevens af voor Instellingen/Registratie. Dit is handig voor het controleren van de gegevens van de instellingen.

Systeeminformatie

U kunt de informatie laten afdrukken voor de toepassingen die zijn geïnstalleerd in MEAP en sommige systeemtoepassingsgegevens.

Postbusbestandenlijst

U kunt de informatie afdrukken voor de bestanden die in een postbus zijn opgeslagen.

IPSec policylijst

U kunt een lijst met soorten IPSsec-beleid afdrukken zodat u de prioriteit kunt controleren.

Printerrapport

U kunt een configuratiepagina en lettertypenlijst voor de PCL of PS-printer afdrukken.

Initialize All Data/Settings Report

Dit rapport wordt gebruikt om te controleren of alle gegevens en instellingen goed zijn geïnitialiseerd.

N.B.
Er dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan om een rapport af te drukken:
Er is een papierlade met [Overige] in [Autom. selectie papierlade Aan/Uit] in [Functie-instellingen] (Instellingen/Registratie) ingesteld op 'Aan'.
Er is een van de volgende papierformaten geplaatst in de papierlade:
A3
A4
A4R
A5R
Het geplaatste papier is van een van de volgende typen.
Normaal
Gerecycled
Kleur
Gecoat
Gebruikerspapier (papier met de volgende instellingen; Basisgewicht: 64 g/m2 tot 105 g/m2, Type: Normaal, Afwerking: Niet-gecoat of gerecycled)
Als echter [Controleer type papier] voor Kopie is ingesteld op 'Aan' in [Autom. selectie papierlade Aan/Uit] in [Functie-instellingen]
(Instellingen/Registratie), wordt er geen papier aangevoerd van papierladen waarvoor gekleurd papier is aangegeven.
52X3-02C