LIJST MET PAGINATELLING

U kunt de Lijst met tellerstanden op elk gewenste moment handmatig afdrukken.
De items die zijn afgedrukt voor de lijst en een beschrijving van elk item worden onderstaand weergegeven.

AFD. ID

Als Afdelings-ID beheer is ingesteld, wordt het Afdelings-ID afgedrukt.
De Afdelings-ID's worden in aflopende volgorde afgedrukt.

TOT. PG.

Hiermee drukt u het aantal pagina's af voor Totaal aantal afdrukken, Kopie, Scan en Afdrukken.

PG-LIMIET

Hiermee drukt u de paginalimieten af voor Totaal aantal afdrukken, Kopie, Scan en Afdrukken.
BELANGRIJK
De Lijst met tellerstanden kan alleen door de administrator worden uitgevoerd.

Afdrukken van de lijst met tellerstanden

1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Gebruikersbeheer] → [Afdeling-ID beheer].
3.
Druk op [Aan] → [Paginatotalen].
4.
Druk op [Lijst afdr.] → selecteer het type lijst met tellerstanden → druk op [Start afdrukken].
De paginatotalen voor afdrukken die horen bij afdrukopdrachten zonder een afdelings-ID (blanco gelaten), zijn de totale aantallen tellerrapporten, ontvangen I-faxdocumenten en afdrukken afkomstig van computers die niet overeenkomen met een opgeslagen afdelings-ID. Deze afdrukken worden aangeduid als afdrukken met onbekend ID.
Als op [Groot2 teller beheer] is gedrukt, wordt een groot vel papier (A3) geteld als twee afgedrukte pagina's.
N.B.
Om het afdrukken te annuleren, drukt u op [Annuleren].
Om het scherm te sluiten dat verschijnt terwijl de machine bezig is met het afdrukken van de lijst met tellerstanden, drukt u op [Sluiten].
5.
Druk op [OK] → [OK].
52X3-02F