Tellerrapport

Indien nodig kunt u het tellerrapport handmatig afdrukken.
Onderstaand worden de items die voor het rapport zijn afgedrukt en een beschrijving van elk item weergegeven.

Datum controle tellerst.

Hiermee drukt u de datum en tijd af waarop het controlerapport totaalteller was afgedrukt.

Model

Hiermee drukt u de modelnaam af van de imagePRESS machine die u gebruikt.

Serienummer

Hiermee drukt u het serienummer af van de imagePRESS machine die u gebruikt.

Type totaal teller

Hiermee drukt u het type totaalteller af die verschijnt op het bevestigingsscherm van de teller.

Teller

Hiermee drukt u het aantal van elk type totaalteller af.

Type Verzenden-/Faxteller

Hiermee drukt u het type teller af dat verschijnt op het bevestigingsscherm van de verzend/faxteller.
N.B.
[Controleer verzendteller] wordt weergegeven als de Externe fax-kit niet beschikbaar is voor gebruik.

Teller

Hiermee drukt u het aantal van elk type teller af.

Afdrukken van tellerrapport

1.
Druk op op het bedieningspaneel.
2.
Druk op [Lijst afdrukken].
3.
Druk op [Ja] → [OK].
52X3-02E