TX RAPPORT

Dit rapport kan automatisch worden afgedrukt nadat er documenten zijn verzonden. U kunt de machine ook instellen om een Verzenden TX rapport alleen af te drukken wanneer een verzendfout optreedt en het Verzenden TX rapport zo aanpassen dat het eerste deel van het document ook op het rapport wordt afgedrukt zodat u de inhoud van het document kunt bekijken.
Voor het gebruik van de faxfunctie zijn optionele producten nodig. Zie "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie." voor informatie over de optionele producten die zijn vereist om de faxfunctie te gebruiken.
Onderstaand worden de items die voor het rapport zijn afgedrukt en een beschrijving van elk item weergegeven.

OPDR. NR.

Het viercijferige getal dat automatisch wordt toegewezen wanneer uw document kan worden verzonden, wordt afgedrukt.

AFD. ID

Als Afdelings-ID beheer is ingesteld, wordt het Afdelings-ID afgedrukt.

STARTTIJD

De datum en het tijdstip (volgens het 24-uur systeem) waarop verzending van het document is gestart, wordt afgedrukt.

VELLEN

Het aantal pagina's dat werd verzonden is afgedrukt.

BESTANDSNAAM

De naam die het document bij het aangeven van de verzendinstellingen heeft gekregen, zal worden afgedrukt.

TX ONVOLLEDIG

Indien de verzending is onderbroken, dan worden de naam en het adres van de bestemming afgedrukt.

TRANSACTIE OK

Indien de verzending met succes is voltooid, dan worden de naam en het adres van de bestemming afgedrukt.

FOUT

Als tijdens verzending een storing optreedt, worden de naam en het adres van de bestemming afgedrukt.
N.B.
Als er geen afbeelding is bijgesloten, verschijnt <TX AFB. NIET INGEST. VOOR WEERGAVE> onder de titel.
Als er geen bestemming is waarvoor niet is verzonden, geannuleerd of die niet eindigde in een storing, wordt "---" afgedrukt.
Als er teveel tekens zijn om in het veld weer te geven, worden alleen de tekens afgedrukt die in het veld passen.
Een lijst van verzendingen via fax, e-mail, I-fax, file server en postbus wordt afgedrukt in het Verzenden TX rapport. Zelfs als <Rapport met TX beeld> echter is ingesteld op 'Aan', zal het origineel niet worden weergegeven als het document was verzonden met de Geëncrypte PDF-modus.

Afdrukken van het verzendrapport

1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [TX rapport].
4.
Druk op [Alleen bij fout] of [Aan].
Druk op [Uit] als u het rapport niet wilt afdrukken.
Als u een deel van het verzonden document wilt afdrukken op het Verzenden TX rapport, drukt u op [Aan] voor <Rapport met TX beeld>.
Druk op [Aan] bij <Rapport met kleuren TX afbeelding> als u een gedeelte van het document wilt afdrukken.
N.B.
Zelfs als <Rapport met TX beeld> is ingesteld op 'Aan', zal de inhoud van het verzonden document niet op het rapport worden afgedrukt als het document is verzonden in de Geëncrypte PDF-modus.
5.
Druk op [OK].

N.B.
Als de Externe fax-kit is geactiveerd, worden de resultaten van het verzenden via fax afgedrukt. Er wordt bovendien een Fax TX-rapport afgedrukt met het Verzend TX-rapport als [Fax TX rapport] in [Functie-instellingen] (Instellingen/Registratie) is ingesteld op 'Alleen bij fout' of 'Aan'. (Zie "Fax TX rapport/FAX FOUT TX RAPPORT.")
52X3-02R