Tekens invoeren via het touch panel display

Bij schermen waar u cijfers moet invoeren, voert u de cijfers in met de toetsen die op het touch panel display verschijnen, zoals onderstaand is beschreven.

Invoeren van tekens

1.
Druk op de keuzelijst → selecteer de Invoermodus → voer de cijfers in.
De procedure voor het invoeren van tekens met de Invoer-modi is als volgt.
Invoer mode
Voorbeeld
Procedure
Alfanum.
Canon
Voer 'Canon' in.
Symbool
%
Druk op [%].
Om hoofdletters in te voeren, drukt u op [Shift].
Om een spatie in te voeren, drukt u op [Spatie].
Om de cursor te verplaatsen, drukt u op of .
Om naar de Invoermodus te gaan, drukt u op de vervolgkeuzelijst Invoermodus → selecteer de Invoermodus→ voer de gewenste tekens of symbolen in.
N.B.
Als u tijdens het invoeren van tekens een vergissing maakt, drukt u op of om de cursor te verplaatsen → druk op [Backspace] om de tekens te verwijderen → voer de juiste tekens in.
Om alle tekens te verwijderen die u heeft ingevoerd, drukt u op .
De beschikbare invoermodi en het maximum aantal tekens dat u kunt invoeren verschillen, afhankelijk van het type invoer.
Als u vaak tekst invoert die bestaat uit hoofdletters (bijv. AAAAA BBBBB CCCCC), selecteert u [Aan] voor [Shift Lock-functie van toetsenbord gebruiken] bij [Voorkeuren] (Instellingen/Registratie). (Zie "Wijzigen van instellingen van functie Shift Lock op toetsenbord.")
Als u vaak tekst invoert die begint met een hoofdletter (bijv. Aaaaa Bbbbb Ccccc), selecteert u [Uit] voor [Shift Lock-functie van toetsenbord gebruiken] bij [Voorkeuren] (Instellingen/Registratie). (Zie "Wijzigen van instellingen van functie Shift Lock op toetsenbord.")
2.
Zodra u alle tekens heeft ingevoerd, drukt u op [OK].

N.B.
Wanneer u tekens invoert op het SSO-H-authentificatiescherm of bij functies in MEAP-applicaties, kan het scherm dat u daar ziet wellicht anders zijn.
Voor informatie over de weergave van het toetsenbord, raadpleegt u de beschrijving van elke functie.
52X3-014