Tekens invoeren met een USB-toetsenbord

Als u een USB-toetsenbord aansluit op de USB-poort (aan de voorzijde van de machine), kunt u tekens invoeren met dat toetsenbord in plaats van met het aanraakscherm.
Wanneer het scherm Toetsenbord op het touch panel display wordt getoond, zullen tekens die zijn ingevoerd met een USB-toetsenbord worden getoond op het touch panel display.
Zelfs wanneer een USB-toetsenbord is aangesloten, kunt u het scherm Toetsenbord op het aanraakscherm en - (numerieke toetsen) op het bedieningspaneel gebruiken. Voor meer informatie over het invoeren van tekens via het aanraakscherm raadpleegt u "Tekens invoeren via het touch panel display."
Het invoeren van tekens via een USB-toetsenbord verschilt van het invoeren van tekens vanaf het touch panel display voor wat betreft het volgende.
Met een USB-toetsenbord kunt u uitsluitend ASCII-tekens invoeren. U kunt ook de spatiebalk en de pijltoetsen gebruiken.
Het is niet nodig om de keuzelijst Invoermodus op het touch panel display te wijzigen om met het USB-toetsenbord tekens in te voeren die niet op het touch panel display worden getoond.
Wanneer de keuzelijst Invoermodus op het touch panel display verschijnt, kunt u geen tekens invoeren met een USB-toetsenbord.
Om hoofdletters in te voeren, voert u de tekens in terwijl u op het USB-toetsenbord de Shift-toets ingedrukt houdt. Zelfs als u op het touch panel display op [Shift] drukt, zullen tekens die u invoert met het USB-toetsenbord geen hoofdletters worden.
De Enter-toets van het USB-toetsenbord wordt alleen gebruikt als regeleinde. Zelfs wanneer een USB-toetsenbord wordt gebruikt, is het nodig om op [OK] op het touch panel display te drukken zodra u gereed bent met het invoeren van tekens.
Toetsen die niet op het scherm Toetsenbord van het touch panel display verschijnen, zoals Delete, End, Tab, Esc en de cijfer- en functietoetsen, kunnen niet op een USB-toetsenbord worden gebruikt.
De geluidsinstelling bij het invoeren van tekens met een USB-toetsenbord kan worden gewijzigd door op het scherm Toetsenbord van het touch panel display de geluidsinstelling te veranderen. Voor informatie over het instellen van geluid raadpleegt u "Geluidsinstellingen."

BELANGRIJK
Steek de connector van het USB-toetsenbord niet onder een hoek in de USB-poort (aan voorzijde van de machine). Als u de connector onder een hoek plaatst of een connector gebruikt met een vorm die niet voldoet aan de USB-specificaties, kan de USB-poort (aan de voorzijde van de machine) worden beschadigd.
Sommige USB-toetsenborden kunnen mogelijk niet goed werken, zoals hierboven is beschreven.
Gebruik een USB-toetsenbord dat u in een winkel kunt kopen.
N.B.
Om een USB-toetsenbord te gebruiken, dient [Gebruik MEAP-stuurpr. voor USB-invoerapp.] te zijn ingesteld op 'Uit' bij [USB-instellingen] bij [Voorkeuren] (Instellingen/Registratie). (Zie "Gebruik van het MEAP stuurprogramma voor aansluiten op USB invoerapparaten.")
Een USB-toetsenbord kan op elk moment worden verwijderd.
52X3-015