Weergave van een toets op het touch panel display

Dit gedeelte beschrijft de toetsen van het touch panel display die regelmatig worden gebruikt.

Veel gebruikte toetsen

De volgende toetsen op het aanraakscherm worden vaak gebruikt.
Druk op deze toets om de vorige instellingen te herstellen en het scherm te sluiten.
Druk op deze toets om terug te gaan naar de instelling voordat de huidige instellingen werden getoond en sluit het scherm.
Druk op deze toets om een instelling te bevestigen en door te gaan naar het volgende instelscherm.
Druk hierop om terug te keren naar het vorige instelscherm.
Druk op deze toets om het huidige scherm te sluiten.
Druk op deze toets om de instelling te bevestigen en het scherm te sluiten.

Weergave van een toets op het touch panel display

Zodra u op een toets op het touch panel display drukt, dan licht die toets op en zal de bijbehorende modus zijn ingesteld. Wanneer u een modus instelt, zullen de tekens op sommige toetsen mogelijk lichtgrijs worden. U kunt niet op toetsen drukken die lichtgrijs zijn. Dit betekent dat u deze modi niet kunt gebruiken in combinatie met de reeds ingestelde modus.

Modus insteltoetsen

Status van de toetsen
Beschrijving
De 2-Zijdige modus is niet ingesteld en kan worden geselecteerd.
(De toets licht op)
De 2-Zijdige modus is ingesteld en kan worden geselecteerd.
(De tekens op de toets zijn lichtgrijs.)
U kunt de 2-Zijdige modus niet instellen in combinatie met de reeds ingestelde modus.

Toetsen die aangeven wanneer een modus is ingeschakeld of uitgeschakeld

Modus is uitgeschakeld
Modus is ingeschakeld
(Afgevinkt)
(Normaal weergegeven)
Toetsen met een driehoekje aan de rechterzijde () geven aan dat deze toetsen over extra schermen beschikken voor het instellen van hun functies. Als u op een toets drukt die geen naar rechts wijzend driehoekje bevat (), wordt de modus in- of uitgeschakeld.
Toetsen die extra instellingen weergeven
Toetsen die modi activeren/deactiveren
Als een modus is opgeslagen onder [Favor.- instel.], wijzigt de weergave van de toets. Als voorbeeld wordt hier de kopieerfunctie beschreven.
Instellingen zijn opgeslagen
Er zijn geen instellingen opgeslagen

Toetsen die een vervolgkeuzelijst weergeven

Door op een toets met een omlaag gericht driehoekje () te drukken dat zich aan de rechterkant van de naam van de selectie verschijnt, wordt een keuzelijst getoond met de andere instelopties.
Voor de selectie
Vervolgkeuzelijst
Na de selectie

Numerieke toetsen

Telkens wanneer het pictogram van de numerieke toetsen op het scherm verschijnt, kunt u de numerieke toetsen op het bedieningspaneel gebruiken om waarden in te voeren.
U kunt waarden invoeren met de numerieke toetsen op het touch panel display of op het bedieningspaneel.
U kunt alleen waarden invoeren met de numerieke toetsen op het bedieningspaneel.

Weergeven van een Help scherm

Als op het touch panel display verschijnt, is er een gedetailleerde uitleg van de functie en de instellingen ervan beschikbaar.
52X3-011