Corrigeren van kleurzweem

U kunt de kleurzweem verwijderen van een kleur die tijdens het afdrukken of kopiëren op een witte achtergrond verschijnt.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen beeldkwaliteit] → [Corrigeer kleurzweem].
3.
Selecteer de kleur die domineert → druk op [+] om dat aan te passen.
Wanneer u een positieve waarde [+] instelt, zal de kleurzweem verdwijnen maar kunnen de volgende problemen optreden.
- Verkleuring langs de achterrand van de uitgevoerde afbeelding.
- Glanzende vlekken op de afdruk.
- Dunne lijnen worden dunner afgedrukt.
Als u een negatieve waarde [-] instelt wanneer deze problemen zich voordoen, kan een verbetering optreden.
BELANGRIJK
Neem contact op met uw Canon-dealer als de kleursoort ook na het invoeren van "+2" als instelwaarde niet wordt verwijderd.
4.
Druk op [OK].
5.
Aanpassing Automatische gradatie.
Voor meer informatie over de automatische gradatie-aanpassing raadpleegt u "Automatische gradatie aanpassen."
BELANGRIJK
Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, moet u eerst de automatische gradatieaanpassing uitvoeren en dan pas de kleurbalans afstellen, aangezien deze onstabiel kan worden.
52X3-0KU