Zoom fijn-aanpassing

Bij het kopiëren kan er een klein verschil ontstaan tussen het formaat van de originele afbeelding en het formaat van de gekopieerde afbeelding. In deze situatie kunt u een fijn-aanpassing uitvoeren om dit verschil te verhelpen.
Deze modus kan worden ingesteld wanneer de Duplex Color Image Reader Unit-M is aangesloten. (Zie "Duplex Color Image Reader Unit-M.")
1.
Druk op .
2.
Druk op [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen beeldkwaliteit] → [Fijn-aanpassing zoom].
3.
Druk op [-] of [+] om het percentage (%) aan te passen → druk op [OK].
Als u alleen de X (horizontaal) of Y (verticaal) richting wilt aanpassen, drukt u op [-] of [+] om alleen voor die richting een waarde in te voeren.
52X3-0KL