Duplex Color Image Reader Unit-M

De originelen die u in de aanvoer plaatst, worden automatisch één voor één naar de glasplaat getransporteerd om daar te worden gescand. Op de glasplaat van de Duplex Color Image Reader Unit-M kunt u documenten scannen zoals boeken, dikke originelen, dunne originelen en transparanten.

Onderdelen en de bijbehorende functies

1.
Deksel van aanvoer
Open dit deksel om vastgelopen papier te verwijderen. (Zie "Duplex Color Image Reader Unit-M (Optional).")
2.
Originelenindicator
Licht op wanneer de originelen op het originelenblad zijn geplaatst.
3.
Invoerblad voor originelen
Hier geplaatste originelen worden automatisch gescand. Bovendien kunnen er twee of meer originelen in een volgorde worden gescand. (Zie "Plaatsen van originelen.")
4.
Hulpblad voor het origineleninvoerblad
Trek dit blad naar buiten wanneer u grootformaat papier invoert.
5.
Hulpblad voor originelenuitvoerblad
Trek dit blad naar buiten wanneer u grootformaat papier uitvoert. Het blad kan worden verlengd tot twee verschillende standen, afhankelijk van de grootte van het origineel.
6.
Opvangblad voor originelen
De via het originelenblad gescande originelen worden in de volgorde waarin zij in de aanvoer zijn ingevoerd naar het originelenuitvoerblad uitgevoerd.
7.
Aanpasbare papiergeleiders
Pas de geleiders aan de breedte van het origineel aan.
8.
Uitvoerindicator originelen
Als u originelen in de aanvoer plaatst terwijl er nog originelen van een andere opdracht in het opvangblad voor originelen liggen, knippert de indicator om de gebruiker te waarschuwen dat er nog originelen liggen.
9.
Scanvlak voor aangevoerde documenten
Scant documenten die via de aanvoer zijn aangevoerd.
10.
Glasplaat
Gebruik de glasplaat voor het scannen van boeken, dikke originelen, dunne originelen, transparanten, enz. (Zie "Plaatsen van originelen.")
11.
Documentscanklep
Open dit deksel om het scanvlak van de documentaanvoer te reinigen. (Zie "Maintenance.")
VOORZICHTIG
Plaats uw vingers niet in de openingen rond het originelenblad, omdat uw vingers dan bekneld kunnen raken. Laat ook geen voorwerpen zoals paperclips in de openingen vallen. U voorkomt hiermee beschadiging van de machine en de kans op storingen.
BELANGRIJK
Wanneer u de glasplaat gebruikt voor het kopiëren van dikke originelen, zoals boeken of tijdschriften, druk dan niet hard op de aanvoer.
Indien het uitvoergedeelte voor de originelen is geblokkeerd, kunnen de originelen beschadigd raken en kan het afdrukken niet correct verlopen. Plaats daarom geen voorwerpen in het uitvoergedeelte voor de originelen.
N.B.
Als de glasplaat of de originele aanvoerband is verontreinigd, kan de afdrukkwaliteit afnemen. In dit geval dient u de aanvoerband en de glasplaat te reinigen. (Zie "Routine Cleaning.")
52X3-03K