Densiteit handmatig instellen

U kunt handmatig de optimale densiteit voor uw origineel instellen.

Densiteit instellen voor het kopiëren

1.
Druk op → [Kopie].
2.
Druk op [Opties] → [Densiteit].
3.
Druk op of om de densiteit voor het origineel aan te passen → druk op [OK].
De dichtheid wordt lichter als de indicator naar links wordt verplaatst en donkerder als de indicator naar rechts wordt verplaatst.
4.
Druk op [Sluiten].

Densiteit instellen tijdens het kopiëren

1.
Druk op of om de densiteit van het origineel aan te passen.
De dichtheid wordt lichter als de indicator naar links wordt verplaatst en donkerder als de indicator naar rechts wordt verplaatst.
BELANGRIJK
Als u de densiteit wijzigt in [Opties], heeft het aanpassen van de densiteit tijdens het kopiëren mogelijk geen effect op de uitvoer.

N.B.
Als u de achtergronddensiteit wilt aanpassen, raadpleegt u "Achtergronddensiteit aanpassen."
52X3-0XL