Watermerk afdrukken

Met deze modus kunt u watermerken afdrukken op de kopieën die u selecteert. U kunt tevens door de gebruiker gedefinieerde tekst toevoegen aan het watermerk.
1.
Druk op → [Kopie].
2.
Druk op [Opties] → [Watermerk].
3.
Stel de afbeeldingsoriëntatie en de afdrukpositie in.
Oriëntatie:
[Staand beeld]:
Druk op deze toets als u staande originelen plaatst.
[Zijdelings beeld]:
Druk op deze toets als u staande originelen plaatst.
Staand beeld
Zijdelings beeld
Verticale plaatsing
Horizontale plaatsing
Verticale plaatsing
Horizontale plaatsing
Als u [Midden] selecteert als afdrukpositie, wordt het watermerk in het midden van het papier afgedrukt.
N.B.
Als u twee van de modi [Paginanummering], [Kopiesetnummering], of [Datum afdrukken] instelt voor afdrukken op dezelfde plaats, verschijnt een bevestiging wanneer u op drukt.
U kunt op [Stel details in] drukken om de afdrukpositie aan te passen.
Om de afdrukpositie aan te passen, drukt u op [X] of [Y] → pas de afdrukpositie aan met [-] of [+] → druk op [OK].
Om de afdrukpositie in te stellen voor de achterzijde wanneer u dubbelzijdige kopieën maakt, selecteert u [Tegengesteld aan voorzijde] of [Zelfde als voorzijde] → druk op [OK].
4.
Geef de afdrukinstellingen voor het watermerk aan.
Druk op de vervolgkeuzelijst <Formaat> → selecteer het formaat van het watermerk.
Selecteer het formaat van het watermerk uit [10,5 pt], [12,0 pt], [14,0 pt], [24,0 pt], [36,0 pt], [54,0 pt] en [72,0 pt].
Druk op de keuzelijst <Kleur> → selecteer de kleur van de watermerken.
Druk op de vervolgkeuzelijst <Type watermerk> → selecteer het type watermerk.
Als u [Gebruiker] selecteert, drukt u op [Invoeren] en voert u de aangepaste tekst in → druk op [OK] → [OK].
BELANGRIJK
Tekst die u invoert in [Gebruiker], wordt niet automatisch opgeslagen. Als u tekst wilt registreren om indien nodig te selecteren met watermerken, drukt u op [Registreren] → voer de tekst in die u wilt registreren.
N.B.
U kunt ook tekst selecteren die is geregistreerd in [Registreer tekens voor pag.nr./wtrmrk.]. (Zie "Registreren/Bewerken/Verwijderen van gebruikerstekst voor paginanummers en watermerken.")
5.
Om gedetailleerde watermerkinstellingen op te geven, drukt u op [Stel details in].
Als u geen andere instellingen wilt opgeven, gaat u naar stap 6.
Pagina's instellen waarop het watermerk moet worden afgedrukt:
Afdruktype instellen:
Pagina's instellen waarop het watermerk moet worden afgedrukt:
Druk op [Af te drukken pag].
Selecteer de pagina's waarop u het watermerk wilt afdrukken → druk op [OK] → [OK].
Afdruktype instellen:
Druk op [Type afdruk].
Selecteer het afdruktype → druk op [OK] → [OK].
Als u [Transparant] selecteert, drukt u op [Licht] of [Donker] om de densiteit van de halftonen aan te passen.
6.
Druk op [OK] → [Sluiten].

BELANGRIJK
De afdrukprestaties zijn wellicht niet optimaal. Dit is afhankelijk van de inhoud van het origineel en de combinatie van instellingen.
Als u [Watermerk] gebruikt met [Voeg omslag toe] of [Vellen invoegen], worden de nummers niet afgedrukt op de ingevoegde bladen.
52X3-0Y3