Adressen opslaan die zijn verkregen via een LDAP-server

U kunt een adres opslaan dat is verkregen door het zoeken met LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)-servers in de directory listings van het netwerk.
N.B.
Wellicht dient u LDAP-servers vooraf in te stellen. Dit is afhankelijk van de netwerkomgeving. Voor meer informatie over het instellen van LDAP-servers raadpleegt u "Opslaan van een LDAP server."

1.
Druk op → [Fax] → [Adresboek].
2.
Druk op [Reg./Bew.].
3.
Druk op [Registreer nieuwe best].
4.
Selecteer [Registreer vanaf LDAP-server].
5.
Zoek naar de gewenste bestemmingen.
Voer de procedure uit in stap 4 t/m 9 in "Bestemmingen opgeven via het adresboek (LDAP-server)."
6.
Selecteer de bestemming uit de zoekresultaten → druk op [Volgende].
U kunt meerdere bestemmingen selecteren.
Als u de eerste 256 bestemmingen wilt selecteren, drukt u op [Alle (Max. 256)].
N.B.
Om een geselecteerde bestemming te annuleren, selecteert u de bestemming opnieuw.
7.
Druk op [OK].
Als u toegangsnummers van het adresboek beheert, voer dan de procedure uit in stap 9 van "Opslaan van faxnummers."
BELANGRIJK
De informatie die verkrijgbaar is via de LDAP-server, bestaat alleen uit namen en faxnummers.
N.B.
Als u meerdere bestemmingen wilt selecteren, selecteert u de bestemming Adreslijst → druk op [OK]. Als u [Beheer toegangsnummers adresboek] instelt op 'Aan', drukt u op [Toegangsnummer].
Als u voor de bestemming geen toegangsnummer wilt instellen, drukt u zonder een nummer in te voeren op [OK].
8.
Druk op [Sluiten] → [OK].
52X3-10J