Nieuwe adressen opslaan

U kunt een bestemming in het lokale adresboek of een snelkiestoets opslaan zodat u niet telkens het adres hoeft in te voeren wanneer u er documenten naartoe wilt verzenden. Dit stelt u tevens in staat de bestemming op te halen uit het lokale adresboek of de snelkiestoets wanneer u diverse instellingen aangeeft.

Over het lokale adresboek

Het lokale adresboek is een functie voor het opslaan van faxbestemmingen. Het adresboek is verdeeld in 10 adreslijsten en snelkiestoetsen. U kunt maximaal 1.800 bestemmingen opslaan, inclusief 1.600 bestemmingen in adreslijsten (1 t/m 10) en 200 bestemmingen onder de snelkiestoetsen.
Door een bestemming in een lokale adresboek op te slaan, hoeft u niet telkens het adres in te voeren wanneer u er documenten naar toe wilt verzenden. Door uw eigen e-mailadres op te slaan, kunt u de modus Melding opdracht voltooid gebruiken.

N.B.
Omdat elk adres als een afzonderlijke invoer wordt beschouwd, worden een faxnummer dat in een groepsadres is geregistreerd en het groepsadres zelf als twee invoeren gezien.
Het lokale adresboek kan worden opgeslagen en geïmporteerd via de UI op afstand. (Zie "Loading Settings Information (Import Individually).")
Als u bestemmingen wilt beheren met de modus Beheer toegangsnummer adresboek, schakelt u [Beheer toegangsnummers adresboek] in. (Zie "Adresboek beheren met toegangsnummers.")
Als er een verplichte instelling voor een bestemming is die nog niet is ingesteld na het opslaan van het toegangsnummer, verschijnt opnieuw het scherm voor het aangeven van de instellingen voor de bestemmingen.
Een toegangsnummer kan uit maximaal zeven cijfers bestaan. Voert u minder dan zeven cijfers in, dan slaat de machine het toegangsnummer op met nullen voor het nummer.
Voorbeeld: Als <321> is ingevoerd, wordt <0000321> opgeslagen.
U kunt geen toegangsnummer met alleen maar nullen opslaan, zoals <0000000>. Als u een nummer invoert dat begint met nullen, zoals <02> of <002>, worden de nullen genegeerd en wordt het nummer opgeslagen als <0000002>, alsof u enkel <2> had ingevoerd.
U kunt bestemmingen op het Logscherm voor [Verzenden] opslaan in het scherm Status monitor/Annuleren. (Zie "De bestemming van verzonder opdrachten gebruiken.")
52X3-10E