Paper Folding Unit-J

Als de Paper Folding Unit-J op de Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO is aangesloten, kan het papier op 5 verschillende manieren worden gevouwen (Z-vouw, In tweeën vouwen, C-vouw, Accordeon Z-vouw, Dubbele evenwijdige vouw).

Onderdelen en de bijbehorende functies

1.
Klep aan de voorzijde
Open dit deksel om vastgelopen papier te verwijderen. (Zie "Paper Folding Unit-J (Optional).")
2.
Vouweenheid
Open dit deksel om vastgelopen papier te verwijderen. (Zie "Paper Folding Unit-J (Optional).")
3.
Uitvoeropening
Het gevouwen papier wordt naar dit blad uitgevoerd.

Vouwmodi

Z-vouwmodus

Paper Folding Unit-J vouwt A3- of A4R-papier tot A4- respectievelijk A5-formaat. Wanneer meerdere kopieën van originelen met verschillende formaten dienen te worden gemaakt, stelt de Z-vouw u in staat gemakkelijk papier met dezelfde lengte van de voorrand maar met een andere breedte te verwerken.
Papier met een Z-vouw wordt uitgevoerd naar het blad dat voor de Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO is aangegeven.
*1 Lengte voorrand
*2 Invoerrichting
BELANGRIJK
Als A4R is voorzien van een Z-vouw, dan kan de instelling van de Automatische oriëntatie afwijken, afhankelijk van de oriëntatie van het origineel.
Afdrukstand van het origineel
Instelling Automatische afdrukstand
Afdrukstand van de uitvoer
A4R
Aan/Uit
A4R
A4
Alleen bij*1
A4R*2
*1 Als de automatische oriëntatie is uitgeschakeld, kan een deel van de afbeelding niet te zien zijn.
*2 Als de automatische oriëntatie is ingeschakeld, wordt A4R automatisch geselecteerd. Als Opdrachtblokken samenvoegen echter is ingesteld, wordt A4R niet automatisch geselecteerd.
Als A3-papier en A4-papier samen worden geplaatst, wordt alleen het A3-papier voorzien van een Z-vouw. Zelfs als u het origineel instelt in A4-richting en de instelling automatische oriëntatie inschakelt, wordt A4R-papier niet ingesteld als u [Versch. orig. formaten] instelt.
N.B.
De gedeeltes met een Z-vouw worden hieronder weergegeven.GlasplaatAanvoer
Als de uitvoer papier bevat dat een Z-vouw heeft, zullen de vellen papier bij de uitvoer wellicht geen rechte stapel vormen.

Halfgevouwen-modus

Elk vel A4R-papier wordt dubbel gevouwen.
Papier dat dubbel is gevouwen, wordt uitgevoerd naar het blad dat voor de Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO is aangegeven.
*1 Lengte voorrand
*2 Invoerrichting
N.B.
De dubbel gevouwen delen worden in de onderstaande illustratie aangegeven.
Glasplaat
Invoerlade

C-vouwmodus

A4R-afdrukken krijgen een C-vouw om deze gemakkelijker in enveloppen te steken.
Papier gevouwen in een C-vouw wordt uitgevoerd via de uitvoeropening van de Paper Folding Unit-J.
*1 Lengte voorrand
*2 Invoerrichting
N.B.
De delen van de C-vouw worden in de onderstaande illustratie aangegeven.
Glasplaat
Invoerlade

Accordeon Z-vouw-modus

Elk vel A4R-papier wordt gevouwen met een accordeon Z-vouw.
Papier gevouwen in een accordeon Z-vouw wordt uitgevoerd via de uitvoeropening van de Paper Folding Unit-J.
*1 Lengte voorrand
*2 Invoerrichting
N.B.
De delen van de accordeon Z-vouw worden in de onderstaande illustratie aangegeven.
Glasplaat
Invoerlade

Dubbele evenwijdige vouw-modus

Elk vel A4R-papier wordt gevouwen met een dubbele evenwijdige vouw.
Papier met een dubbele evenwijdige vouw wordt uitgevoerd naar de uitvoeropening van de Paper Folding Unit-J.
*1 Lengte voorrand
*2 Invoerrichting
N.B.
De dubbel evenwijdig gevouwen delen worden in de onderstaande illustratie aangegeven.
Glasplaat
Invoerlade
Afhankelijk van de vouwmodi wordt het papier uitgevoerd naar de volgende uitvoeropening.
Z-vouw/In tweeën: Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO
C-vouw/Accordeon Z-vouw/Dubbele evenwijdige vouw: Paper Folding Unit-J

Nietmodus met de Z-vouwmodus

Wanneer de Paper Folding Unit-J is aangesloten, zijn de papierformaten, het maximale aantal vellen, en het papier dat van een Z-vouw kan worden voorzien als volgt.
A3:10 vel (60 g/m2 t/m 105 g/m2)
Wanneer Paper Folding Unit-J is aangesloten en u papier van een ander formaat gebruikt, wordt het aantal vellen dat kan worden voorzien van een Z-vouw en een nietje berekend met de volgende formule.
X + 2Y + 10Z ≤ 100
X = het aantal vellen A4-papier dat niet wordt voorzien van een Z-vouw
Y = het aantal vellen A3-papier dat niet wordt voorzien van een Z-vouw
Z = het aantal vellen papier dat wordt voorzien van een Z-vouw
Voorbeeld:
50 vellen A4 papier + 5 vellen of A3 papier (een van de A3 -papieren heeft een Z-vouw)50 + (2 x 4) + (10 x 1)
= 50 + 8 + 10
= 68
→68 ≤100
In dit geval kan het papier worden geniet.
50 vellen A4 papier + 7 vellen of A3 papier (alle A3 -papieren hebben een Z-vouw)50 + (2 x 0) + (10 x 7)
= 50 + 0 + 70
= 120
→120 ≥ 100
In dit geval wordt het uitgevoerde papier niet geniet.
52X3-047