Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

De Staple Finisher-AC en Booklet Finisher-AC zijn uitgerust met de volgende afwerkmodi: Sorteren, Groeperen, Verschuiving, Nietvrij (Eco) en Handmatig nieten.
De Booklet Finisher-AC is ook uitgerust met modi voor het Inbinden met nietjes en Inbinden met vouwen.
Indien de 2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A is aangesloten, kan de modus Ponsgaten ook worden gebruikt.
VOORZICHTIG
Plaats nooit uw vingers of handen op de finisher wanneer deze bezig is. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel en de kans op beschadiging van de finisher.
Wanneer u het papier van het blad van de finisher verwijdert, plaats dan nooit uw handen op het opvangblad van de finisher. Het blad kan naar boven bewegen en uw handen kunnen bekneld raken.
Steek uw handen nooit in het gedeelte van het opvangblad waar het nieten plaatsvindt (in de buurt van de rollen) wanneer een finisher is aangesloten. U voorkomt hiermee de kans op persoonlijk letsel.
BELANGRIJK
Plaats uitsluitend uitgevoerd papier in de opvangbladen van de finisher. Dit om beschadiging van de bladen te voorkomen.
Plaats geen voorwerpen onder de bladen van de finisher, omdat dit de bladen kan beschadigen.
N.B.
De naam van de ponseenheid kan per land verschillen.

Onderdelen en de bijbehorende functies

Buitenaanzicht
Booklet Finisher-AC
Staple Finisher-AC
1.
Nietknop
Druk op deze knop wanneer u handmatig papier gaat nieten (handmatig nieten). U kunt ook papier nieten zonder op de knop te drukken. U kunt ook een tijdsperiode geven waarna het papier wordt geniet nadat u het papier hebt ingevoegd. (Zie "Begintijd van het nieten in de Nietmodus.")
2.
Klep aan de voorzijde (bovenste)
Open die om vastgelopen papier te verwijderen, vastgelopen nietjes in het nietapparaat te verwijderen of om de nietpatroonhouder te vervangen. Als '2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A' is geïnstalleerd, opent u die om ponsafval weg te gooien.
3.
Gleuf
Steek het papier erin om het handmatig te nieten.
4.
Klep aan de voorzijde (onderste)
Open die om vastgelopen papier te verwijderen, vastgelopen nietjes te verwijderen of om de nietpatroonhouder in het rugnietapparaat te vervangen.
5.
Boekjesblad (alleen bij Booklet Finisher-AC)
Afdrukken met een rugnietje of rugvouw worden uitgevoerd naar dit blad.
6.
Ontgrendelhendel (alleen Booklet Finisher-AC)
Trek de hendel naar beneden om de papierstop te ontgrendelen.
7.
Papierstop (alleen Booklet Finisher-AC)
BELANGRIJK
Als u de papierstop naar beneden haalt, trekt u de ontgrendelhendel naar beneden.
Als u de papierstop naar beneden haalt zonder de ontgrendelhendel naar beneden te trekken, kan de papierstop beschadigd raken.
N.B.
Breng de papierstop naar beneden om de beperking op het aantal gebonden exemplaren te annuleren en voortdurend af te drukken. Dit is handig als u vaak grote hoeveelheden moet afdrukken. Zorg er echter voor dat u een opvangbak klaar hebt staan, zodat het uitvoerpapier zich niet over de vloer verspreidt.
8.
Blad C
De afdrukken worden naar dit blad uitgevoerd. U kunt de modus Bladtoewijzing zodanig instellen dat dit blad tijdens het gebruik van bepaalde functies wordt gebruikt voor het uitvoeren van de afdrukken. (Zie "Bestemming opvangblad.")
9.
Afwerkeenheid joggerkit-A(Optioneel)
Als de Afwerkeenheid joggerkit-A is aangesloten, kan het uitvoerpapier automatisch worden uitgelijnd.
10.
Blad B
De afdrukken worden naar dit blad uitgevoerd. U kunt de modus Bladtoewijzing zodanig instellen dat dit blad tijdens het gebruik van bepaalde functies wordt gebruikt voor het uitvoeren van de afdrukken. (Zie "Bestemming opvangblad.")
11.
Blad A
De afdrukken worden naar dit blad uitgevoerd. U kunt de modus Bladtoewijzing zodanig instellen dat dit blad tijdens het gebruik van bepaalde functies wordt gebruikt voor het uitvoeren van de afdrukken. (Zie "Bestemming opvangblad.")
N.B.
Wanneer de Long Sheet Tray-B (optioneel) is aangesloten, wordt het uitbreidingsblad voor uitvoer aangesloten op de kop van blad C.
Binnenaanzicht
Booklet Finisher-AC
Staple Finisher-AC
1.
Rugnieteenheid (alleen bij Booklet Finisher-AC)
Trek het eruit om vastgelopen papier te verwijderen of om vastgelopen nietjes uit het rugnietapparaat te halen, of om de nietpatroonhouder te vervangen. (Zie "Clearing Paper Jams.")
2.
Ponsafvalbak (2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A)

Afwerkmodi

De Staple Finisher-AC en Booklet Finisher-AC zijn uitgerust met de volgende afwerkmodi:

Sorteren

De afdrukken worden automatisch op paginavolgorde in sets gesorteerd.

Groeperen

Alle afdrukken van hetzelfde origineel worden in sets gegroepeerd.

Verschuiven

Afhankelijk van de oriëntatie van uw originelen worden de afdrukken afwisselend naar de voor- of achterzijde van het blad verschoven.
Het papier wordt uitgevoerd in een verticale (staande) oriëntatie of een horizontale (liggende) oriëntatie, afhankelijk van de oriëntatie van uw originelen. Voor A4R-originelen wordt het papier bijvoorbeeld in de horizontale richting uitgevoerd. Voor A4-originelen wordt het papier in de verticale richting uitgevoerd.

Nieten

De afdrukken worden automatisch op paginavolgorde in sets gesorteerd en geniet. De afdrukken worden op de volgende plaatsen geniet:
Indien een origineel op de glasplaat is geplaatst:
Gedeelte voor hoeknieten
Gedeelte voor dubbel nieten
*1 Linksboven
*2 Rechtsboven
*3 Rechtsonder
*4 Linksonder
*5 Links
*6 Rechts
Als originelen in de aanvoer zijn geplaatst:
Gedeelte voor hoeknieten
Gedeelte voor dubbel nieten
*1 Rechtsboven*2 Linksboven
*3 Linksonder
*4 Rechtsonder
*5 Rechterzijde
*6 Linkerzijde

Rugnieten

Afdrukken worden tot boekjes gemaakt, die bestaan uit pagina's die werden gevouwen en in het midden werden geniet.

Nietvrij

De afdrukken worden omgekruld en ingebonden zonder nietjes. U kunt het papier gemakkelijk splitsen door met uw vingers op het omgekrulde deel te drukken. Deze functie is nuttig om te besparen op nietjes en om afdrukken even bij elkaar te houden.
N.B.
U kunt de positie van de nietjes niet specificeren in de Nietvrije modus. Er wordt slechts een deel omgekruld aan de linker- of rechterbovenkant, afhankelijk van het formaat en de richting van de originelen.

Handmatig nieten

U kunt afdrukken handmatig nieten door het papier in de gleuf te steken. U kunt bijvoorbeeld nietjes verwijderen die in het document zitten, het document kopiëren of scannen en vervolgens opnieuw nieten.
1.
Plaats de gewenste papierbundel in de gleuf in de Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC.
Plaats de hoek van de papierbundel waar u het nietje wilt plaatsen, recht in de gleuf met de voorzijde van het papier naar beneden gericht.
Wanneer de papierbundel wordt gedetecteerd, begint de nietknop te knipperen en wordt automatisch nieten uitgevoerd.
N.B.
U kunt de tijd die moet verlopen voordat het nieten wordt uitgevoerd, in seconden instellen. (Zie "Begintijd van het nieten in de Nietmodus.")
U kunt het nieten uitvoeren zonder te wachten op de opgegeven starttijd voor het nieten. Terwijl u de papierbundel met één hand vasthoudt, drukt u met de andere hand op de nietknop.
2.
Trek de papierbundel naar buiten.
Wacht totdat de nietknop wordt uitgeschakeld en trek de papierbundel vervolgens naar buiten.
N.B.
U kunt handmatig nieten niet uitvoeren terwijl bedrukt papier wordt uitgevoerd.

Ponsgaten

Er worden twee tot vier gaten geponst in de afdrukken.
In de onderstaande illustratie is het gedeelte aangegeven waar de ponsgaten verschijnen.
Glasplaat
Invoerlade
* Gedeelte voor ponsgaten
De afstand tussen de ponsgaten is in de onderstaande illustratie aangegeven.
2/4 Hole Puncher Unit-A
2 gaten
4 gaten
* 80 mm
4 Hole Puncher Unit-A
4 gaten
*1 21 mm (7/8")
*2 70 mm (3/4")

Rugvouw

De machine vouwt het papier in tweeën.
BELANGRIJK
De volgende papierformaten kunnen worden geniet: A3, A4 of A4R
Nieten is niet mogelijk voor dik 6, enkelzijdig gecoat 6, dubbelzijdig gecoat 6, mat gecoat 6, enkelzijdig gecoat 7, dubbelzijdig gecoat 7, mat gecoat 7, eenzijdig gecoat 8, dubbelzijdig gecoat 8, mat gecoat 8, textuur 8, velijn, calqueerpapier, transparanten, etiketten of enveloppen.
De volgende papierformaten kunnen worden geniet (rugnieten): 305 mm x 457 mm, A3, A4R of Gebruikersformaat (195 mm x 270 mm tot 304,8 mm x 457,2 mm)
Inbinden met nietjes is niet mogelijk voor dik 6, enkelzijdig gecoat 6, dubbelzijdig gecoat 6, mat gecoat 6, enkelzijdig gecoat 7, dubbelzijdig gecoat 7, mat gecoat 7, enkelzijdig gecoat 8, dubbelzijdig gecoat 8, mat gecoat 8, textuur 8, velijn, calqueerpapier, transparanten, geperforeerd papier, tabbladen 1, tabbladen 2, etiketten of enveloppen.
De volgende papierformaten kunnen worden geponst:
Wanneer de 2/4 Hole Puncher Unit-A is aangehecht
A3, A4, A4R
Wanneer de 4 Hole Puncher Unit-A is aangehecht
A3, A4, A4R
U kunt ook geen perforaties maken in papier met een gewicht van 300 g/m2 of meer.
De volgende papierformaten kunnen worden gevouwen (rugvouwen): 305 mm x 457 mm, A3, A4R of Gebruikersformaat (195 mm x 270 mm tot 304,8 mm x 457,2 mm)
Rugvouwen is niet mogelijk voor dik 6, enkelzijdig gecoat 6, dubbelzijdig gecoat 6, mat gecoat 6, enkelzijdig gecoat 7, dubbelzijdig gecoat 7, mat gecoat 7, enkelzijdig gecoat 8, dubbelzijdig gecoat 8, mat gecoat 8, textuur 8, velijn, calqueerpapier, transparanten, geperforeerd papier, tabbladen 1, tabbladen 2, etiketten of enveloppen.
N.B.
Voor informatie over het onderhoud van de finisher, zoals het vervangen van nietjes, raadpleegt u "Maintenance." Voor informatie over het verwijderen van vastgelopen papier of nietjes raadpleegt u "Problem Solving."
Als de modus Sorteren of Groeperen is ingesteld, bewegen de opvangbladen omlaag terwijl de stapel papier toeneemt in aantal en dikte. Zodra het uitvoerblad de max. capaciteit heeft bereikt, worden de volgende afdrukken automatisch via het volgende beschikbare blad uitgevoerd. Indien alle beschikbare bladen de max. capaciteit hebben bereikt, stopt het afdrukken. Verwijder al het uitgevoerde papier van de bladen. De bladen bewegen weer omhoog en het afdrukken wordt hervat.
Als u op [Verschuiven] drukt als de modus Sorteren of Groeperen is ingesteld, wordt elke set met afdrukken afwisselend ongeveer 30 mm naar de voor- en achterzijde van het blad verplaatst voordat deze wordt uitgevoerd naar het opvangblad.
Als de modus Nieten is ingesteld, zullen de uitvoerbladen omlaag bewegen terwijl de stapel papier toeneemt in aantal en dikte. Zodra een opvangblad de stapellimiet heeft bereikt, zullen het afdrukken en nieten stoppen. Verwijder alle geniete afdrukken van het opvangblad en het afdrukken en nieten wordt hervat.
Als u de modus Nieten wilt gebruiken, dient u tijdens de opdracht de stapel papier niet van het opvangblad te verwijderen. Verwijder de stapel papier wanneer de opdracht is voltooid.
Het maximum aantal vellen papier dat kan worden geniet, is als volgt:
A4: 65 vellen papier (52 tot 91 g/m2), 50 vellen papier (91 tot 105 g/m2)
A3: 40 vellen papier (52 tot 91 g/m2), 25 vellen papier (91 tot 105 g/m2)
Alleen voor A4R geldt: 40 vellen
Als de machine tijdens het nieten stopt en de melding <Vul nietjes bij in het nietapparaat.> verschijnt, dan zijn bijna alle nietjes gebruikt en dient u de nietpatroon te vervangen. Om door te gaan, dient u de nietpatroon te vervangen. (Zie "Maintenance.")
De modus Rugnieten is alleen beschikbaar als de Booklet Finisher-AC is aangesloten.
Het maximale aantal vellen papier dat kan worden voorzien van een rugnietje, is afhankelijk van het gewicht en type papier (inclusief een omslagvel (maximaal 256 g/m2)).
Dik/Normaal papier (52 g/m2 tot 81 g/m2):
20 vellen
Normaal papier (82 g/m2 tot 105 g/m2):
10 vellen
Dik papier (106 g/m2 tot 150 g/m2):
5 vellen
Dik papier (151 g/m2 tot 209 g/m2):
4 vellen
Dik papier (210 g/m2 tot 220 g/m2):
3 vellen
Gecoat papier (85 g/m2 tot 150 g/m2):
5 vellen
Gecoat papier (151 g/m2 tot 209 g/m2):
4 vellen
Gecoat papier (210 g/m2 tot 220 g/m2):
3 vellen
De nauwkeurigheid van de vouwen die in de modus Rugnieten worden gecreëerd, kan afhankelijk van het papiertype en het aantal vellen variëren.
De modus Ponsgaten is alleen beschikbaar als de 2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A is aangesloten.
De modus Rugvouwen is alleen beschikbaar als de Booklet Finisher-AC is aangesloten.
Het papier wordt per 1 t/m 3 vellen op de rug gevouwen (80 g/m2) en daarna uitgevoerd.
Afhankelijk van het type papier is het maximum aantal bindbare vellen misschien niet mogelijk. Wijzig in dat geval het type papier of verklein het aantal vellen om te binden.
Voor informatie over de papierformaten die zonder nietjes kunnen worden gebruikt, raadpleegt u "Staple Finisher-AC," en "Booklet Finisher-AC."
Afhankelijk van de gebruiksomgeving en het papiertype valt het omgekrulde deel waarschijnlijk uit elkaar.

Papierformaten die kunnen worden uitgevoerd

Onderstaand treft u de papierformaten aan die kunnen worden uitgevoerd naar de opvangbladen van de Staple Finisher-AC of Booklet Finisher-AC. Sommige papierformaten kunnen wellicht niet worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de ingestelde functies.
: Beschikbaar
-: Niet beschikbaar
Papierformaat
Blad A
Blad B
Blad C
Boekjesblad
330 mm x 483 mm
-
SRA3
-
305 mm x 457 mm
A3
A4
-
A4R
A5R
-
Gebruikersformaat
(98,4 mm x 148 mm tot 330,2 mm x 487,7 mm)
-
Gebruikersformaat (lang vel)
(210 mm x 487,8 mm tot 330,2 mm x 1.300 mm)
-
-
*
-
Envelop
Nr.10 (COM10)
-
Monarch
-
DL
-
ISO-C5
-
Nagagata 3
-
Yougatanaga 3
-
Kakugata 2 (horizontaal geplaatst/verticaal geplaatst)
-
Gebruikersformaat (98,4 mm x 148 mm tot 330,2 mm x 487,7 mm)
-
* Als de Long Sheet Tray-B is aangesloten.
N.B.
U kunt het boekjesblad alleen gebruiken als de Booklet Finisher-AC is aangesloten.
52X3-045