Aanpassen glans en fijn zwart

Met deze modus kunt u de glans en het fijne zwart van het type gebruikerspapier aanpassen. U kunt de glans van een afgedrukt beeld aanpassen wanneer u normaal gebruikerspapier of gecoat papier gebruikt door de temperatuur van de fixeereenheid aan te passen.
Deze modus kan ook worden gebruikt om de onderstaande condities te verbeteren, die worden veroorzaakt door de slechte zwarte kwaliteit van het type normaal papier dat wordt gebruikt.
Door de piepkleine, witte korrels die verschijnen op de zwarte afgedrukte delen lijkt het oppervlak ruw.
De vezelrichting van het papier is deels zichtbaar op het afgedrukte oppervlak.
BELANGRIJK
Als de waarde in deze modus wordt verhoogd, kan er afhankelijk van het papier een papierstoring optreden. Als de waarde wordt verlaagd, kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van de afbeelding of hecht de toner mogelijk niet goed aan de afbeelding.
Zorg dat u de waarde in kleine stappen aanpast. Als u dat niet doet, kunnen er bepaalde problemen optreden.
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
N.B.
Het wijzigen van deze modus kan effect hebben op de mate waarin het papier krult. Wijzig indien nodig de instelling [Krulcorrectieniveau]. (Zie "De mate van krulcorrectie aanpassen.")

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzig.] voor <Aanpassen glans/fijn zwart>.
5.
Druk op [-] of [+] om de glans en fijn zwart aan te passen → [OK].
Onderstaand treft u een uitleg van deze items aan:
[Glans]:
Druk op [+] om de glans te verhogen en op [-] om de glans te verlagen.
[Fijn zwart]:
Druk op [+] om het fijne zwart te verbeteren en de kleine, witte korrels op het zwarte, afgedrukte gedeelte te wissen.
De waarden voor [Glans] en [Fijn zwart] staan rechtstreeks met elkaar in verband.
N.B.
U kunt de instelling Fijn zwart niet aanpassen voor de volgende papiertypen:
Transparant/calqueerpapier
Gecoat
Velijn
6.
Druk op [OK].
52X3-0JX