De beeldpositie aanpassen

U kunt de beeldpositie snel aanpassen door het geleidevel te gebruiken. Als het afgedrukte beeld na het afdrukken of kopiëren niet goed op het uitgevoerde papier is uitgelijnd, kunt u bovendien de beeldpositie aanpassen door proefpagina's te bevestigen en de instelwaarden voor de individuele items voor de instellingen van de aanpassing te specificeren.
U kunt ook de afbeeldingspositie voor lange vellen aanpassen.

Aanpassen van de beeldpositie met het geleidevel

Pas de beeldpositie aan door het geleidevel te gebruiken. De volgende aanpassingen kunnen met gebruik van een geleidevel worden uitgevoerd. (Zie "Aanpassen van de beeldpositie met het geleidevel.")
Het corrigeren van een niet goed uitgelijnd beeld
Het corrigeren van een vervorming (parallellogram)
Het corrigeren van een vervorming (trapezoïde)
Het aanpassen van het zoompercentage
Het aanpassen van de uitlijning van de linkerrand
Het aanpassen van de uitlijning van de voorrand

Aanpassen van de instelling van de individuele beeldpositie door de proefpagina te gebruiken

Wanneer de afdruk scheef staat:
Activeer de modus Verkeerde uitlijning afbeelding corrigeren. (Zie "Verkeerde uitlijning van de afbeelding corrigeren.")
Wanneer de afdruk is vervormd als een parallellogram:
Activeer de modus Vervorming corrigeren (Parallelogram). (Zie "Vervorming corrigeren (parallellogram).")
Wanneer de afdruk is vervormd als een trapezoïde:
Activeer de modus Vervorming corrigeren (Trapezoïde). (Zie "Vervorming corrigeren (Trapezoïde).")
Wanneer de afdruk is vergroot of verkleind:
Pas het zoompercentage van het beeld aan. (Zie "Het zoompercentage van de afbeelding aanpassen.")
Wanneer de afdruk niet goed verticaal of horizontaal is uitgelijnd:
Pas de uitlijning van de linkerrand of de voorrand aan. (Raadpleeg "Aanpassen uitlijning van de linkerrand van de afbeelding" en "Aanpassen uitlijning van de voorrand van de afbeelding.")
Corrigeer verkeerde uitlijning afbeelding → corrigeer vervorming (parallelogram) → corrigeer vervorming (trapezoïde) → pas het zoompercentage aan → pas de uitlijning van de linkerrand aan → pas de uitlijning van de voorrand aan.
N.B.
U kunt de beeldpositie op papier dat wordt gebruikt voor kopieer-/afdrukopdrachten, niet wijzigen.
De beeldposities aan de eerste en de tweede kant kunnen met elkaar overeenkomen, als u de beeldpositie in de onderstaande volgorde aanpast.
Corrigeer de uitlijning van de afbeelding → corrigeer de vervorming (parallellogram) → corrigeer de vervorming (trapezoïde) → pas het zoompercentage aan → pas de uitlijning van de linkerrand aan → pas de uitlijning van de voorrand aan.
Voor het aanpassen van de positie van afbeeldingen op lange vellen, drukt u een proefpagina voor een lang vel af. Via [Afdrukken van proefpagina] onder <Aanpassen beeldpositie> kunt u de aanpassing efficiënter doorvoeren dan wanneer u een proefpagina afdrukt. (De proefpagina voor lang vel is beschikbaar in de online handleiding.)
BELANGRIJK
Reinig de glasplaat en de onderzijde van de documentinvoer, voordat u wijzigingen aanbrengt.

Testpagina

N.B.
De proefpagina, die u hebt afgedrukt voor Vervorming corrigeren (Parallelogram), kan ook worden gebruikt voor Vervorming corrigeren (Trapezoïde): pas het zoompercentage aan; pas de uitlijning van de linkerrand aan en pas de uitlijning van de voorrand aan. Als u de beeldpositie aanpast in de volgorde Verkeerde uitlijning afbeelding corrigeren → Vervorming corrigeren (Parallelogram) → Vervorming corrigeren (Trapezoïde) → pas het zoompercentage aan → pas de uitlijning van de linkerrand aan → pas de uitlijning van de voorrand aan, moet u een proefpagina afdrukken als u de aanpassing van hieronder doorvoert.
Voordat u begint met Verkeerde uitlijning afbeelding corrigeren.
Voordat u begint met Vervorming corrigeren (Parallelogram).

Proefpagina met standaardformaat

De testpagina die wordt gebruikt wanneer u de positie van de afbeelding aanpast zoals hieronder is beschreven. Hier ziet u de testpagina afgedrukt op A3-papier.
(De zijde waarop "1st side" staat afgedrukt, is de voorzijde. De zijde waar niets op staat afgedrukt, is de achterzijde.)

Proefpagina voor lang vel

De testpagina van een lang vel die wordt gebruikt wanneer u de positie van de afbeelding op lange vellen op de hieronder beschreven manier aanpast. Hier ziet u de testpagina van een lang vel die is afgedrukt op papier met een formaat dat door de gebruiker is ingesteld (330,2 x 762 mm). (De zijde waarop '1e zijde' staat afgedrukt, is de voorzijde. De zijde waar niets op staat afgedrukt, is de achterzijde.)
N.B.
'b', 'f', 'h' en 'j' kunnen mogelijk meerdere keren worden afgedrukt, afhankelijk van het formaat van het uitvoerpapier. Breng de aanpassing aan op de positie die zich het dichtst bij de achterrand van het papier bevindt.
BELANGRIJK
Voordat u wijzigingen aanbrengt, drukt u een proefpagina van een lang vel af* met de volgende condities. Als de afdruk niet naar behoren is, zijn de aanpassingen mogelijk onjuist.
Stel het zoompercentage in op 100% (hetzelfde formaat).
Druk de proefpagina van een lang vel af op het papier dat u voor de uitvoer wilt gebruiken.
* De proefpagina voor lang vel is beschikbaar op de website van de online handleiding.

Markeringen voor corrigeren van verkeerde uitlijning van de afbeelding en van vervorming (zowel trapezoïde als parallellogram)

De markeringen 'i' en 'j' zijn voor correctie van een verkeerde uitlijning van de afbeelding, 'a' en 'g' voor correctie van vervorming als bij een parallellogram, en 'b' en 'h' voor correctie van vervorming als bij een trapezoïde.
Als de uitlijning van de afbeelding verkeerd is, kunt u de beeldpositie aanpassen door de modus Verkeerde uitlijning afbeelding corrigeren te activeren. De positie van de afbeelding wordt gecorrigeerd nadat u de lengte van de markeringen 'i' en 'j' hebt gemeten en ingevoerd (voor lange vellen: de lengte van de 'i'- en 'j'-markeringen die zich het dichtst bij de achterrand van het papier bevinden).
Standaard formaat
Lang vel
Als het gedrukte beeld is vervormd als een parallelogram, kunt u de hoek van de afbeelding aanpassen door de modus Vervorming corrigeren (Parallelogram) te activeren. De hoek van de afbeelding wordt gecorrigeerd nadat u de lengte van de markeringen 'a' en 'g' hebt gemeten en ingevoerd.
Standaard formaat
Lang vel
Als het gedrukte beeld is vervormd als een trapezoïde, kunt u de hoek van de afbeelding aanpassen door de modus Vervorming corrigeren (Trapezoïde) te activeren. De hoek van de afbeelding wordt gecorrigeerd nadat u de lengte van de markeringen 'b' en 'h' hebt gemeten en ingevoerd (voor lange vellen: de lengte van de 'b'- en 'h'-markeringen die zich het dichtst bij de achterrand van het papier bevinden).
Standaard formaat
Lang vel

Registreren van markeringen voor het aanpassen van het zoompercentage

Het zoompercentage van het afdrukgebied wordt op de testpagina aangegeven met een 'f' en 'd'. Wanneer de instelling juist is, bedraagt de lengte van 'f' 360 mm en de lengte van 'd' 250 mm (voor lange vellen: de lengte van 'f' bedraagt 450,0 mm, 550,0 mm, 650,0 mm en de lengte van 'd' zal 250 mm zijn).
Standaard formaat
Lang vel
N.B.
Standaard formaat
Als u de testpagina afdrukt op papier dat kleiner is dan 270 mm x 380 mm, kunt u de lengte van 'f' en 'd' niet meten omdat niet de gehele afbeelding op het papier kan worden afgedrukt. In dit geval berekent u het vergrotings-/verkleiningspercentage door de gemeten lengte van 'f/2' en 'd/2' te vergelijken met de standaardwaarden (f/2: 180 mm, d/2: 125 mm). Gebruik het berekende percentage om het zoompercentage aan te passen. (Zie "Het zoompercentage van de afbeelding aanpassen.")
Een voorbeeld van een proefafdruk zonder een afbeelding
Lang vel
Als u een testpagina voor lange vellen afdrukt op papier dat kleiner is dan 270 mm x 762 mm, kan niet de gehele afbeelding op het papier worden afgedrukt. Bereken het vergrotings-/verkleiningspercentage door de gemeten lengte van 'd/2' te vergelijken met de standaardwaarden (d/2: 125 mm). Als de 'f'-markering niet volledig is afgedrukt, meet u de lengte van de 'f'-markering die zich het dichtst bij de achterrand van het papier bevindt, waarna u het vergrotings-/verkleiningspercentage berekent door de gemeten lengte te vergelijken met de standaardwaarden (f=450 mm, 550 mm, 650 mm). Gebruik het berekende percentage om het zoompercentage aan te passen. (Zie "Het zoompercentage van de afbeelding aanpassen.")
Een voorbeeld van een proefafdruk van een lang vel zonder een afbeelding.

Registreren van markeringen aan de linker- en voorrand

Als de afgedrukte afbeelding op het uitvoerpapier links en rechts ten opzichte van de juist positie in the invoerrichting is verschoven, kunt u de positie aanpassen door de lengte van 'i’ te meten en de waarde daarvan in te voeren.
Als de afgedrukte afbeelding op het uitvoerpapier naar boven en onder ten opzichte van de juist positie in the invoerrichting is verschoven, kunt u de positie aanpassen door de lengte van 'e’ te meten en de waarde daarvan in te voeren.
Standaard formaat
Lang vel
*1 Pas de uitlijning van de voorrand aan
*2 Pas de uitlijning van de linkerrand aan
52X3-0J5