Aangepaste papiertypen registreren

Naast de standaard typen papier in de machine kunt u 200 typen gebruikerspapier opslaan.
Als u een nieuw type papier gebruikt, dupliceer dan een opgeslagen type papier dat nauw overeenkomt met de kenmerken van het nieuwe type papier, en wijzig vervolgens de noodzakelijke instellingen, zoals de naam. Met deze procedure kopieert u de geschikte instellingen gemakkelijk van het opgeslagen gebruikerspapier naar het nieuwe type papier.
U kunt ook de afdrukkwaliteit verbeteren en problemen met de papierinvoer voorkomen door het gebruikerspapier te bewerken, afhankelijk van de kenmerken.
N.B.
Wanneer u gebruikerspapier registreert, kunt u de papierbron niet opgeven. Voor meer informatie over het registreren van de papierbron raadpleegt u "Registreren van het formaat en type papier voor een papierbron."

Aangepaste papiertypen registreren door dupliceren

U kunt een eerder opgeslagen papiertype dupliceren en daarna bepaalde instellingen wijzigen. Vervolgens kunt u het gebruikerspapier een nieuwe naam geven.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Selecteer in de lijst een type papier dat sterk overeenkomt met de karakteristieken van het type papier dat u wilt opslaan → druk op [Dupliceren].
4.
Voer een naam in → druk op [OK].
N.B.
Wanneer u een nieuw type gebruikerspapier opslaat, zorg dan dat u de naam wijzigt. U kunt de instellingen van standaard papiertypen in de machine niet wijzigen.

Aangepaste papiertypen registreren uit de papierdatabase

De papierdatabase bevat informatie over ondersteunde instellingen voor vrij verkrijgbare papiersoorten die zijn geëvalueerd door Canon.
Als u een specifieke papiersoort wilt opgeven, selecteert u die papiersoort en stelt u de juiste waarden in de instellingitems in onder [Instellingen Beheer type papier]. U kunt ook een nieuw type gebruikerspapier opslaan door een type papier uit de papierdatabase te dupliceren en vervolgens aan te passen.
Dit gedeelte beschrijft hoe u het type papier kunt selecteren door een specifiek papiernummer in te voeren dat in de Gids voor speciale afdrukmaterialen staat.
BELANGRIJK
Als u probeert een type papier op te slaan met dezelfde naam als een type dat al eerder is opgeslagen, verschijnt een melding en kunt u het papier niet opslaan.
N.B.
Voor meer informatie over de Gids voor speciale afdrukmaterialen neemt u contact op met uw Canon-dealer.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Druk op [Aang. met papiernr.] → [Papierdatabase].
N.B.
U kunt de lijst sorteren op datum van opslaan, naam of basisgewicht door een optie te selecteren in de keuzelijst. U kunt oplopend of aflopend sorteren.
Gedetailleerde informatie over het geselecteerde papier kan worden getoond door op [Details] te drukken.
U kunt de pagina's wijzigen door op []/[] te drukken om typen papier te selecteren en de op andere pagina's opgeslagen typen te tonen.
4.
Voer het papiernummer in met - (numerieke toetsen) → druk op [OK].
5.
Druk op [OK].
Het opgeslagen papier wordt weergegeven op het scherm Type papier beheerinstellingen.
52X3-0HL