Eigen e-mailadres als bestemming instellen

Als u naar uzelf wilt verzenden, kunt u het e-mailadres van de ingelogde gebruiker als bestemming opgeven.
N.B.
[Verzenden naar mijzelf] verschijnt alleen als u het e-mailadres van een gebruiker registreert wanneer u authentificatie gebruikt via SSO-H.
De beheerder kan de e-mailbestemming van elke algemene gebruiker alleen tot [Verzenden naar mijzelf] beperken. (Zie "Beperkte bestemming voor verzenden van e-mail instellen.")

1.
Druk op → [Scannen en verzenden] → [Verzenden naar mijzelf].

BELANGRIJK
Als het systeem voor Authentificatie van lokaal apparaat van SSO-H is ingesteld als de aanmeldingsservice, zal uw in het systeem voor Authentificatie van lokaal apparaat van SSO-H opgeslagen e-mailadres worden ingesteld als de bestemming.
Als u het Gebruikersauthentificatiesysteem Serverauthentificatie van SSO-H (inclusief Serverauthentificatie met Gebruikersauthentificatiesysteem Serverauthentificatie + Lokale apparaatauthentificatie) als aanmeldingsservice instelt, wordt het e-mailadres ingesteld dat is ingesteld voor de aangemelde gebruiker via de Serverauthentificatie.
Als u authentificatie met SSO-H instelt, is de juiste actie voor elke authentificatie nodig. Als u gebruikersauthentificatie met behulp van de SSO-H-aanmeldingsservice uitvoert, raadpleegt u "Aanmeldingsservice."
52X3-12K