Uw persoonlijke map instellen als bestemming

Voor elke geverifieerde gebruiker kan een persoonlijke map worden ingesteld. U kunt uw eigen map aangeven als de bestemming.
BELANGRIJK
Een persoonlijke map wordt alleen ingeschakeld als u gebruikers beheert via een loginservice zoals SSO-H.
N.B.
Voor meer informatie over het opgeven van een persoonlijke map raadpleegt u "Persoonlijke mappen opgeven."

1.
Druk op → [Scannen en verzenden] → [Persoonlijke map].

BELANGRIJK
Als u een inlogservice gebruikt, is het noodzakelijk om met de juiste procedure voor de desbetreffende inlogservice in te loggen op de machine. Om SSO-H als inlogservice te gebruiken, raadpleegt u "Aanmeldingsservice."
N.B.
Indien het scherm om een persoonlijke map te registreren wordt weergegeven nadat u op [Persoonlijke map] drukt, moet u elk item op het scherm opgeven. Voor meer informatie over elke instelling raadpleegt u "Bestandserver via het toetsenbord opgeven."
Om het pad van de persoonlijke map of de authentificatiegegevens te controleren of te wijzigen, drukt u op rechts bovenaan op het scherm → [Gegevens voor elke gebr. registreren/bewerken] → [Persoonlijke map].
De beheerder kan de bestemming voor verzending van bestanden beperken tot elke persoonlijke map van de algemene gebruiker. (Zie "Bestemming voor bestandsoverdracht beperken.")
52X3-12J