Bewerken van een naam/opmerking

1.
Druk op → [Scannen en verzenden] → [Favor.- instel.].
2.
Druk op [Bewerken] → selecteer de knop waarvan u de naam of de opmerking wilt bewerken → druk op [Hernoemen].
N.B.
U kunt ook knoppen waaronder geen instellingen zijn opgeslagen een naam geven en een opmerking instellen.
3.
Bewerk zo nodig de naam en/of opmerking → druk op [OK] → [Sluiten].
Als u [Toon opmerkingen] inschakelt, worden de geregistreerde opmerkingen getoond.
52X3-139