Groepsadres registreren

Met de functie Groepsadres kunt u een groep aanmaken. U kunt verschillende typen bestemmingen in één groep opslaan (zoals bestemmingen voor e-mail, I-fax, bestandserver of postbusbestemmingen).
U kunt maximaal 256 bestemmingen in een groepsadres opslaan.
BELANGRIJK
Als u een groepsadres wilt aanmaken, dienen de bestemmingen (zoals e-mail- en bestandserveradressen) vooraf te zijn geregistreerd.

1.
Druk op → [Scannen en verzenden] → [Adresboek].
2.
Druk op [Reg./Bew.].
3.
Druk op [Registreer nieuwe best].
4.
Selecteer [Groeperen].
5.
Druk op [Naam].
6.
Voer een naam in voor het groepsadres → druk op [OK].
N.B.
Het eerste teken dat u invoert voor de naam wordt gebruikt voor het sorteren van de lijst met bestemmingen wanneer u op toetsen drukt, zoals [ABC], [DEF], en [GHI] op het scherm Adresboek. Als op [Zoeken op naam] is gedrukt op het scherm Adresboek, verschijnt een scherm om het zoekgebied in het adresboek te verkleinen.
7.
Druk op de vervolgkeuzelijst → selecteer een adressenlijst uit adressenlijsten 1 t/m 10.
Adreslijsten zijn een handige manier om bestemmingen in te delen.
8.
Druk op [Toevoegen vanuit adresboek].
Om bestemmingen in een groepsadres op te slaan, dienen de bestemmingen in de adreslijsten die het groepsadres bevat te zijn opgenomen.
Als u [Opslaan in postbus] selecteert, selecteert u het postvak → druk op [OK]. Er kan slechts één postbus in een groepsadres worden opgeslagen.
9.
Selecteer de bestemmingen → druk op [OK].
U kunt een bestemming selecteren en op [Details] drukken om de gedetailleerde informatie te controleren voor de bestemming. Druk op [OK] om terug te keren naar het vorige scherm.
Om een geselecteerde bestemming te annuleren, selecteert u de bestemming opnieuw.
Voor instructies over het zoeken naar geregistreerde bestemmingen raadpleegt u "Adresboekscherm."
N.B.
Om een bestemming te verwijderen, selecteert u de bestemming die u wilt verwijderen → druk op [Verwijd.].
10.
Druk op [OK].
Als u toegangsnummers van het adresboek beheert, voer dan de procedure uit in stap 11 van "E-mailadres registreren."
11.
Druk op [Sluiten] → [OK].

N.B.
Bij het opslaan van een groepsadres kunt u alleen bestemmingen selecteren die in dezelfde adreslijst zijn opgenomen.
Als u een bestandsserver in een groepsadres wilt registreren, schakelt u [Bevestig voor verzenden] uit. U kunt niet verzenden naar een groepsadres met een bestandserver waarvoor Voer telkens wachtwoord in is ingeschakeld. (Zie "Bestandserveradres registreren.")
52X3-131