Beeldscherpte aanpassen

U kunt de scherpte aanpassen om tekst en lijnen met een scherper contrast te scannen. U kunt de scherpte voor grijstintbeeldpunten of afgedrukte foto's enz. verlagen om te scannen met een zachter beeld.
Laag
Als u een origineel met grijstinten wilt scannen, zoals een afgedrukte afbeelding, kan er moiré-effect (een golvend patroon) ontstaan. Doet deze situatie zich voor, dan kunt u het moiré-effect verminderen door [Laag] als instelling te gebruiken.
Laag ingesteld
Laag niet ingesteld
Hoog
In deze instelling worden randen van originele afbeeldingen bijgewerkt zodat vage of kleine letters met een scherper contrast worden gereproduceerd. Deze instelling is vooral geschikt voor het scannen van blauwdrukken en met potlood getekende afbeeldingen.
Hoog ingesteld
Hoog niet ingesteld
Als voorbeeld wordt in dit gedeelte de procedure voor het selecteren van postbus als opslaglocatie uitgelegd.
1.
Druk op → [Scannen en opslaan] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → druk op [Scannen].
3.
Druk op [Opties] → [Beeldscherpte].
4.
Pas de scherpte aan.
Als de opslaglocatie het postvak is:
Als de opslaglocatie geheugenmedia is:
Als de opslaglocatie het postvak is:
Druk op [Laag] of [Hoog] om de beeldscherpte voor delen met tekst en foto/afbeeldingen aan te passen.
Om tekst of lijnen duidelijk te scannen, moet u een instelling gebruiken richting [Hoog] voor <Tekst>. Om originelen met drukwerkfoto's of andere grijstinten te scannen, dient u een instelling richting [Laag] te gebruiken voor <Foto/Afbeelding>.
Als de opslaglocatie geheugenmedia is:
Druk op [Laag] of [Hoog] om de scherpte aan te passen.
Om tekst of lijnen duidelijk te scannen, dient u een instelling richting [Hoog] te gebruiken. Om originelen met drukwerkfoto's of andere grijstinten te scannen, dient u een instelling richting [Laag] te gebruiken.
5.
Druk op [OK] → [Sluiten].

BELANGRIJK
Als u de geheugenmedia gebruikt, is de instelling voor [Beeldscherpte] ongeldig wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
De kleurmodus is Zwart-Wit
Het type origineel is ingesteld op Tekst
De resolutie is ingesteld op 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi of 200 x 100 dpi.
Om [Beeldscherpte] te activeren, wijzigt u de instellingen.
52X3-16C