CA-certificaatbestand registreren/bewerken

CA-certificaatbestand registreren

Naast het CA-certificaat met X.509 (DER)-indeling dat al in de machine is geïnstalleerd, kunt u ook een CA-certificaatbestand registreren dat via een webbrowser (externe UI) is geïnstalleerd.
De procedure voor het registreren van in de machine geïnstalleerde bestanden via het bedieningspaneel is als volgt:
1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Certificaatinstellingen].
3.
Druk op [Registreer CA-certificaat] → selecteer een bestandsnaam → druk op [Registreren].
Om een overbodig bestand te verwijderen, selecteert u het bestand → druk op [Verwijderen].
4.
Druk op [Ja].
5.
Druk op [OK] → [OK].

CA-certificaat controleren/verwijderen

U kunt de instellingen van geregistreerde CA-certificaten controleren. U kunt ook overbodige CA-certificaten verwijderen.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Certificaatinstellingen].
3.
Druk op [Lijst met CA-certificaat] → voer de volgende bewerking uit.
Als u een CA-certificaat wilt controleren:
Als u een CA-certificaat wilt verwijderen:
Als u een CA-certificaat wilt controleren:
Selecteer het sleutelpaar voor het CA-certificaat dat u wilt controleren → druk op [Certificaat details] → [Certif. contr.].
Druk op [OK].
Als u een CA-certificaat wilt verwijderen:
Selecteer het CA-certificaat dat u wilt verwijderen → druk op [Verwijderen].
Druk op [Ja].
4.
Druk op [OK] → [OK].

BELANGRIJK
Voor informatie over het installeren van een CA-certificaatbestand raadpleegt u "Installing a Certificate File."
N.B.
Er kunnen maximaal 50 CA-certificaatbestanden worden geregistreerd.
52X3-242