Verwijderen van informatie over gebruikersinstellingen

U kunt de wachtwoordinformatie voor gebruikers of de informatie op de knoppen in het Snelmenu verwijderen.
U kunt de gedeelde informatie over gebruikersinstellingen van alle gebruikers ook verwijderen, evenals de specifieke informatie over gebruikersinstellingen.
1.
Selecteer de methode voor het verwijderen van gebruikersinformatie via de pagina Beheer van informatie over gebruikersinstellingen.
Als u alle ingestelde gebruikersinformatie wilt verwijderen:
Als u specifieke gebruikersinformatie wilt selecteren en verwijderen:
Om de gedeelde informatie over gebruikersinstellingen van alle gebruikers te verwijderen:
Als u alle ingestelde gebruikersinformatie wilt verwijderen:
Klik op [Delete All User Setting Information].
Klik op [Yes].
Als u specifieke gebruikersinformatie wilt selecteren en verwijderen:
Klik op [Select User Setting Information to Delete].
Selecteer de te verwijderen gebruikersinformatie → klik op [Delete].
Klik op [Yes].
Om de gedeelde informatie over gebruikersinstellingen van alle gebruikers te verwijderen:
Klik op [Delete the Shared Setting Information of All Users].
Klik op [Yes].

BELANGRIJK
U kunt geen gebruikersinformatie verwijderen van de gebruiker die is ingelogd als administrator.
N.B.
De gewijzigde gebruikersinformatie is van kracht wanneer de machine opnieuw is gestart. Het kan even duren tot de oude gebruikersinformatie verwijderd is. Wacht even en start de machine opnieuw op.
52X3-239