Adressen verwijderen

U kunt de details van de geregistreerde bestemming verwijderen als dat nodig is. U kunt alleen bestemmingen verwijderen die zijn opgeslagen in het lokale adresboek.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Registreer bestemmingen] → [Stel bestemming in].
3.
Selecteer de bestemming die u wilt verwijderen → druk op [Verwijd.].
U kunt niet meerdere bestemmingen tegelijk verwijderen.
Als u op [Zoeken op naam] drukt, verschijnt een scherm om het zoekgebied in het adresboek te verkleinen.
Om terug te gaan naar het vorige scherm, drukt u nogmaals op [Zoeken op naam].
U kunt de bestemmingstypen die in de resultatenlijst worden weergegeven beperken door op de keuzelijst te drukken en het gewenste type bestemming te selecteren.
Gebruik de keuzelijst Adresboek om de adresboeken (Adresboeken 1 - 10 en snelkiestoetsen) te laten weergeven. Adreslijsten worden gebruikt om de adressen in het adresboek in categorieën in te delen.
U kunt geen snelkiestoets selecteren die is opgeslagen in een adresboek.
Als u in de keuzelijst Adresboek [Alle adreslijsten] selecteert, verschijnen ook de bestemmingen die zijn opgeslagen onder de snelkiestoetsen. U kunt bestemmingen onder snelkiestoetsen echter niet verwijderen. Voor instructies over het verwijderen van snelkiestoetsen raadpleegt u "Snelkiestoetsen verwijderen."
Als u een bestemming selecteert die samen met een toegangsnummer is opgeslagen, drukt u op [Toegangsnummer] → voer het toegangsnummer in met - (numerieke toetsen). Als u op [Adressen zonder toegangsnummer] drukt, zullen de bestemmingen worden getoond die niet worden beheerd met een toegangsnummer.
N.B.
[Toegangsnummer] verschijnt alleen op het scherm als [Beheer toegangsnummers adresboek] is ingeschakeld in [Stel bestemming in] (Instellingen/Registratie). (Zie "Adresboek beheren met toegangsnummers.")
4.
Druk op [Ja].
5.
Druk op [Sluiten].
52X3-0FW