E-mailadres registreren

1.
Druk op .
2.
Druk op [Stel bestemming in] → [Registreer bestemmingen] → [Registreer nieuwe best].
3.
Druk op [E-mail].
4.
Druk op [Naam].
5.
Voer een naam voor de bestemming in → druk op [Volgende].
6.
Druk op de vervolgkeuzelijst → selecteer een adressenlijst uit adressenlijsten 1 t/m 10.
Adreslijsten zijn een handige manier om bestemmingen in te delen.
Het e-mailadres dat u invoert, wordt opgeslagen in de adreslijst die u hier selecteert.
7.
Druk op [E-mailadres].
8.
Voer het e-mailadres in → druk op [OK].
9.
Selecteer een van de volgende voor <Verdeel gegevens>.
[Aan]: Selecteer [Aan] als de machine van de ontvanger een functie heeft om verdeelde gegevens te combineren.
[Uit]: Selecteer [Uit] als de machine van de ontvanger geen functie heeft om verdeelde gegevens te combineren of als u de verzonden gegevens niet wilt verdelen.
Als de grootte van de te verzenden gegevens de ingestelde waarde overschrijdt voor [Maximale bestandsgrootte bij verzending] in [Functie-instellingen] (Instellingen/Registratie), worden de gegevens verdeeld bij het verzenden. Als de grootte van de te verzenden gegevens de ingestelde waarde overschrijdt voor [Maximale bestandsgrootte bij verzending] wanneer Uit is geselecteerd, worden de gegevens verdeeld per pagina en verzonden als meerdere e-mailberichten.
BELANGRIJK
Controleer de specificaties van de e-mailsoftware bij de andere partij voordat u deze modus instelt. Als de e-mailsoftware bij de andere partij niet in staat is de verdeelde gegevens te combineren, kan een verzendfout optreden.
N.B.
Voor meer informatie over de maximale gegevensgrootte voor verzending raadpleegt u "Max. gegevensgrootte voor verzenden."
10.
Druk op [Sluiten] → [OK].
Als u Toegangsnummerbeheer uitvoert voor het Adresboek, voer dan de volgende bewerking uit.
Druk op [Volgende] → [Toegangsnummer] → [Toegangsnummer].
Voer het toegangsnummer in met - (numerieke toetsen) → druk op [Bevestigen].
Voer ter bevestiging het toegangsnummer opnieuw in → druk op [OK] → [OK].
52X3-0FH