Standaardinstellingen voor verzenden wijzigen

U kunt de standaardinstellingen voor [Scannen en verzenden] wijzigen.

Standaardinstellingen voor verzenden wijzigen

1.
Druk op .
Geef de verzendinstellingen vooraf aan om wijzigingen in de standaardinstellingen te registreren.
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Wijzig standaard instellingen].
4.
Druk op [Registreren].
De huidige verzendinstellingen worden ingesteld als standaardinstellingen.
5.
Druk op [Ja].
6.
Druk op [Sluiten].

Initialiseren van de standaardinstellingen voor verzenden

1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Wijzig standaard instellingen].
4.
Druk op [Initialiseren].
5.
Druk op [Ja].
52X3-0AS