Wijzigen van standaardinstellingen voor de faxfunctie

U kunt de standaardinstellingen voor [Fax] wijzigen.
Deze modus kan worden ingesteld wanneer de faxfunctie beschikbaar is voor gebruik. Zie "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie." voor informatie over de optionele producten die zijn vereist om de faxfunctie te gebruiken.

Wijzigen van standaardinstellingen voor de faxfunctie

1.
Druk op .
Set de faxmodus vooraf in om een knop met favoriete instellingen te registreren.
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Faxinstellingen].
3.
Druk op [Wijzig standaard instellingen].
4.
Druk op [Registreren].
5.
Druk op [Ja].
6.
Druk op [Sluiten].

Initialiseren van standaardinstellingen voor de faxfunctie

1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Faxinstellingen].
3.
Druk op [Wijzig standaard instellingen].
4.
Druk op [Initialiseren].
5.
Druk op [Ja].
52X3-0CY