Registreren/Bewerken/Verwijderen van namen van afzenders

U kunt namen als namen van afzender registreren, zoals de naam van de werkgroep, van de afdeling of de naam van een persoon en u kunt geregistreerde namen bewerken/verwijderen.
De geregistreerde naam van de afzender kan worden weergegeven op het touch panel display van de machine van de andere partij en/of worden afgedrukt langs de bovenrand van de documenten die u verzendt als informatie over de afzender.
Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om deze functie te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Faxinstellingen].
3.
Druk op [Registreer naam van afzender (TTI)].
Om de naam van een afzender te registreren/bewerken:
Om de naam van een afzender te verwijderen:
Om de naam van een afzender te registreren/bewerken:
Selecteer het nummer waaronder u de naam van de afzender wilt opslaan → druk op [Reg./Bewerk.].
Als u het nummer wilt selecteren waaronder u de naam van de afzender wilt opslaan, voert u een nummer in met - (numerieke toetsen).
U kunt maximaal 99 namen van afzenders opslaan (01 t/m 99).
Als inloggen met SSO-H plaatsvindt, verschijnt de inlognaam bij <100> van de naam van de afzender (TTI). In dit geval kunt u de naam van de afzender opslaan, bewerken of verwijderen in <100>. Voor meer informatie over de SSO-H-aanmeldingsservice, raadpleegt u "SSO-H (Single Sign-On H)."
Voer de verzendersnaam in → druk op [OK].
Om de naam van een afzender te verwijderen:
Selecteer het nummer voor de te verwijderen naam van de afzender → druk op [Verwijd.].
Om het nummer voor de te verwijderen naam van de afzender te selecteren, voert u een nummer in met - (numerieke toetsen).
Druk op [Ja].
U kunt slechts één naam tegelijk verwijderen.
4.
Druk op [Sluiten].

N.B.
Via [Opties] kunt u instellen dat de naam van de afzender moet worden weergegeven/afgedrukt, in plaats van de naam van het apparaat. (Zie "Selecteren van de naam van afzender bij verzenden van een fax.")
52X3-0E1