Tijdsinstellingen voor automatische gradatie-aanpassing

U kunt automatische gradatieaanpassing (snelle aanpassing) elke dag op een vooraf ingestelde tijd uitvoeren. In dit gedeelte worden de procedures beschrijven voor het instellen van de tijd voor een dagelijkse automatische snelle aanpassing.
N.B.
Ongeacht de instellingen van [Aanpassingsniveau] wordt de snelle aanpassing voor alle [Dun 1/Normaal/Zwaar 1-4], [Dik 5] en [Dik 6-8] ononderbroken op een vooraf ingestelde tijd uitgevoerd.
Voor meer informatie over de automatische gradatie-aanpassing raadpleegt u "Automatische gradatie aanpassen."
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Tijdklok/Energie instellingen] → [Tijdsinstel. v. autom. gradatie-aanpassing].
3.
Selecteer een dag → voer een tijd in met - (numerieke toetsen) → druk op [OK].
Voer het tijdstip volgens het 24-uur systeem in met vier cijfers (inclusief nullen) maar zonder spaties.
Voorbeelden: 7:05 a.m. → 0705, 11:18 p.m. → 2318
Als u een vergissing maakt tijdens het invoeren van het tijdstip, voert u een ander viercijferig nummer in.
U kunt ook op drukken om onjuiste waarden te wissen.
52X3-079